Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
29Oct2013

Delegacija Potkomiteta za ljudska prava Evropskog parlamenta u Ministarstvu pravde i državne uprave

Delegacija Potkomiteta za ljudska prava Evropskog parlamenta posetila je 29. oktobra Ministarstvo pravde i državne uprave. Sastanku je pored državnog sekretara Gordane Stamenić i predstavnika Ministarstva pravde i državne uprave, prisustvovala i  direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović i tom prilikom predstavnike Delegacije upoznala sa aktivnostima Kancelarije u sprovođenju antidiskriminacione politike u Srbiji. Ona je istakla, da je Vlada usvojila sveobuhvatnu Strategiju prevencije i zaštite od diskriminacije i da će do kraja godine biti izrađen nacrt Akcionog plana za njenu primenu, o kome će biti sprovedena javna rasprava.

Glavna tema sastanka je bio položaj nacionalnih manjina u Srbiji i zakonodavni okvir koji uređuje prava i slobode nacionalnih manjina, naročito u obezbeđivanju njihove kulturne autonomije, o čemu je prisutne predstavnike Evropskog parlamenta upoznala državna sekretarka u Ministarstvu pravde i državne uprave Gordana Stamenić.

Sastanku su prisustvovali i pomoćnik ministra pravde i državne uprave Čedomir Backović, savetnici ministra Radomir Ilić i Uglješa Mrdić.

Izvor: SIPRU