Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
21Mar2014

Danas je Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije

U svetu se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije. Taj dan se obeležava u znak sećanja na 21. mart 1960. godine kada je u Južnoafričkoj Republici ubijeno 69 ljudi koji su mirno demonstrirali protiv aparthejda. Nijedan policajac nije osuđen za ta ubistva. Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije proglasile su Ujedinjene nacije 1966. godine.
Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije obeležen je juče u UN, a ovogodišnja tema bio je rasizam u sportu, koji je uznemirujuća pojava u mnogim delovima sveta. „Moramo udružiti snage da okončamo rasizam, i sport nam može pomoći u ostvarivanju tog cilja. Na ovaj Međunarodni dan treba ponovo da se obavežemo da ćemo prekinuti rasnu diskriminaciju i ostvariti našu viziju pravde, jednakosti i slobode od straha za sve“, naveo je generalni sekretar UN Ban Ki Mun u svojoj poruci na sajtu UN. 
On je naveo da dan borbe protiv rasne diskriminacije pruža mogućnost da se ukaže na veliki kontrast između pozitivnih vrednosti sporta i sramnih incidenata rasizma kojih ima čak i na nekim profesionalnim takmičenjima. „Sport je univerzalna aktivnost koja može ponovo da reafirmiše naša osnovna ljudska prava. Borba protiv rasizma je u središtu Povelje Ujedinjenih nacija. Međunarodna zajednica ima obavezu da radi za ostvarivanje jednakosti i nediskriminacije, i u tome se može napredovati promovisanjem tih vrednosti kroz sport“, naveo je generalni sekretar UN.
Generalni sekretar UN je ukazao da je od tada aparthejd ukinut i veliki napredak ostvaren u borbi protiv rasizma. Ipak, uprkos velikom napretku, rasizam je i dalje pretnja pojedincima i etničkim i verskim grupama širom sveta i pretnja stabilnosti. To je ozbiljno kršenje ljudskih prava, te svet mora da udruži snage da rasizma nestane, rekao je Ban Ki Mun.
Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da su kvalitetno obrazovanje i dosledna primena antidiskriminacionih propisa najbolji lekovi za eliminaciju rasne diskriminacije, kao i da rasnoj diskriminaciji najviše pogoduje siromaštvo.
Nastojeći da ojača efikasnost antidiskriminacionih mera države i lokalnih samouprava, Zaštitnik građana izradio i Supštini Srbije predao poseban Izveštaj o sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma.
Ombudsman navodi i da povećane migracije i priliv azilanata i iregularnih migranata povećavaju opasnost od porasta diskriminacije ljudi poreklom iz Afrike i Azije, prema kojima diskriminacija nije tradicionalno ukorenjena, ali se, u kombinaciji sa porastom siromaštva, brzo razvija.
Zaštitnik građana ističe i da zabrinjava to što počinioci krivičnog dela izazivanja rasne, nacionalne, etničke i verske netrpeljivosti preko interneta retko budu procesuirani, i što se izjave takve vrste pogrešno i nedopustivo smatraju za "slobodu izražavanja".
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović Paunović je, povodom Međunarodnog dana eliminacije svih oblika rasne diskriminacije, rekla kako je u Srbiji izgrađen pravni i institucionalni okvir za borbu protiv rasizma, rukovođen Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije Ujedinjenih nacija. Prema njenim rečima, tome je doprinela činjenica da je uspostavljena institucija Poverenice za zaštitu ravnopravnosti, ali i aktivnosti nevladinog sektora, civilnog društva i države na sprovođenju zakona kako oni ne bi ostali mrtvo slovo na papiru. Uprkos svim deklarativnim izjavama volje da im se pomogne i ređim praktičnim merama afirmativne akcije, Romi su i dalje duboko diskriminisani, pri čemu njihova diskriminacija u zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i stanovanju nosi posebno teške posledice i stvara začarani krug, rekla je ona.
Nastojeći da ojača efikasnost antidiskriminacionih mera države i lokalnih samouprava, Zaštitnik građana Saša Janković je izradio i Skupštini Srbije predao poseban Izveštaj o sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma.
Povodom svetskog dana borbe protiv rasizma, Nevladina organizacija Žene u crnom'' na Trgu Republike u Beogradu organizuju akciju solidarnosti "Stop rasizmu. Solidarnost sa azilantima!".
TANJUG, DanasZaštitnik prava građana, B92, Blic