Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
01Nov2013

Projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ ušao u drugu godinu sprovođenja

Stručni saradnici na projektu „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ koji će biti zaduženi za podršku aktivnosti projekta u 11 lokalnih samouprava u Srbiji učestvovali su 1. novembra na prvom radnom sastanku u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava i projektnog tima. Cilj ove posete bio je da se novim saradnicima na projektu koji podržava Evropska unija predstave ciljevi, sadržaj i očekivani ishodi projekta koji je, nakon značajnih postignuća u prvoj godini trajanja, ušao u drugu godinu sprovođenja.

Angažovani stručni saradnici su zaduženi da pomognu promociju rada Kancelarije za ljudska i manjinska prava i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, ali i povećaju vidljivosti antidiskriminacionih mera i polika na nivou lokalnih samouprava u 11 izabranih gradova i opština u Srbiji. Njima su najpre predočene ključne oblasti i forme podrške Evropske unije Republici Srbiji i to kroz projekte u okviru IPA cikluse projektne pomoći.

Na sastanku je raspravljano o neophodnosti prevođenja antidiskriminacionih politika i mera sa strateškog i centralnog nivoa na nivo direktne dostupnosti tih mera građanima i građankama u lokalnim samoupravama. Posle usvajanja Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije u junu 2013. godine, sledi primena akcionog plana koji će pratiti sprovođenje mera usmerenih na unapređenje položaja 9 ranjivih grupa identifikovanih Strategijom.

Djanfranko D'Eramo, vođa projektnog tima, je novim saradnicima u projektnom timu predstavio viziju projekta usmerenog na poboljšanje statusa ljudskih i manjinskih prava u R. Srbiji. On je takođe predstavio dosadašnja dostignuća projekta i projektne aktivnosti predviđene u narednom periodu. Prioritet projekta u narednom periodu će biti rad sa predstavnicima lokalnih samouprava koji učestvuju u kreiranju i donošenju javnih lokalnih politka i pravnih propisa, kako bi antidiskriminatorne norme bile zastupljene tokom njihove izrade.

izvor: SIPRU