Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
20Mar2014

Stažisti Kancelarije za ljudska i manjinska prava održali radionicu na temu „Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“

Stažisti Kancelarije za ljudska i manjinska prava održali radionicu na temu „ Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“20. marta 2014. godine stažisti projekta „Program stažiranja za mlade - pripadnike  manjina u državnim institucijama u Srbiji“  održali su radionicu na temu „Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“.  Radionici su prisustvovali pored predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava, projektni tim, mentori iz drugih državnih institucija uključenih u projekat,   predstavnici Saveta za unapređivanja položaja Roma u Republici Srbiji, predstavnik projekta Tehnička inkluzija Roma i predstavnici civilnog sektora. Na radionici je prezentovana Strategija iz ugla stažista. Stažisti su posebnu pažnju posvetili  sledećim oblastima: obrazovanju, stanovanju, zapošljavanju, zdravstvenoj zaštiti i ličnim dokumentima. Prisutni su pozdravili ovu ideju projektog tima i smatraju da ovakve radionice predstavljaju značajan  doprinos povećanju vidljivost postignutih rezultata  stažista.
Stažisti Kancelarije za ljudska i manjinska prava održali radionicu na temu „ Strategija za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji“U uvodnom delu radionice, Mirsad Čuljandži, stažista u Ministarstvu kulture i informisanja, predstavio je principe i vrednosti na kojima počiva Strategija. Takođe je pomenuo  13 oblasti Strategije: obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvenu zaštitu, povratak po osnovu sporazuma o readmisiji, lične dokumente, socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu, položaj žena, informisanje,  kulturu, političko učešće i predstavljanje, diskriminaciju i srodna pitanja. U daljem izlaganju izneo je statističke podatke koji se odnose na obrazovanje Roma, pomenuvši i  izuzetan  značaj afirmativne akcije.
Fatima Kamberović, stažistkinja Kancelarije za ljudska i manjinska prava opisala je uslove stanovanja i karakteristike romskih naselja, kao i prinudna iseljavanja iz podstandardnih naselja ukazavši na probleme sa kojima se susreću porodice koje su prinudno iseljene. Istakla je  primer dobre prakse u Španiji kao zemlji koja je našla model za poboljšanje uslova stanovanja Roma. 
Jelena Vujičić, stažistkinja Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, ukazala je na slabe rezultate u oblasti zapošljavanja kao jednoj od ključnih oblasti. Predstavila je ulogu zdravstvenih medijatorki kao sponu između romske zajednice i državnih institucija.
Marija Stanković, stažistkinja Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, predstavila  je poteškoće sa kojima su se Romi u prethodnom periodu suočavali nastojeći da budu priznati pred zakonom i da poseduju dokumenta. Objasnila je proces prijave prebivališta, postupak obnove i naknadnog upisa u matične knjige kao i ostvarivanje prava na zdravstvenu i radnu knjižicu.
Radionica je završena diskusijom, a prisutni su pohvalili inicijativu projektnog tima i stažista jer  će ovakve radionice pomoći mladim stažistima da usavrše svoja znanja.
ljudskaprava.gov.rs