Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
20Mar2014

Otvorena prva regionalna kancelarija Poverenika u Novom Pazaru

Prva kancelarija Poverenika za zaštitu ravnopravnosti van Beograda otvorena je u Novom Pazaru, uz finansijsku podršku Evropske unije i Vlade Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES.
Otvaranjem ispostave u Novom Pazaru, koja je smeštena u prostorijama u sklopu Gradskog stadiona, stanovnici tog dela Srbije od sada će imati mnogo lakši pristup instituciji Poverenika.
„Regionalna kancelarija Poverenika u Novom Pazaru biće mesto gde će građani i građanke iz ovih krajeva moći da podnose pritužbe za diskriminaciju po bilo kom osnovu. Ako ne mogu sami da sastave pritužbu, službenici u kancelariji će im pomoći u tome. Važno je da širom Srbije osnujemo kancelarije, koje će preventivno delovati i biti pristupačne građanima i građankama", izjavila je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
„Novi Pazar već pruža podršku svim ranjivim grupama, jer svi građani zaslužuju ista prava. A sada imamo i državnu instituciju koja će tome doprineti", rekao je gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović.
„Ovo je dobar primer saradnje državne institucije, Grada Novog Pazara i donatora, Evropske unije i Vlade Švajcarske - na unapređenju zaštite prava svih građana Srbije", rekao je menadžer programa EU PROGRES Grem Tindal.
Posle otvaranja kancelarije, održan je okrugli sto na temu „Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i diskriminacija žena", koji su organizovali kancelarija Poverenika i UN WOMEN. Građani i građanke su, potom, mogli da ulože svoje pritužbe zbog diskriminacije. Na ovom skupu, mandat i način rada Poverenika predstavljen je lokalnim institucijama i organizacijama, koje su nadležne da zaštite i reaguju u slučaju povrede prava na ravnopravnost. Na sastanku je bilo reči o položaju žena u Srbiji i načinu na koji mogu da ostvare svoja prava, a posebno o ulozi Poverenika koju ima u tom procesu.
„Želimo da podrškom osnivanju ove kancelarije omogućimo ženama sa invaliditetom i onima iz ruralnih područja da lakše ostvare svoja prava", rekla je Asja Varbanova, direktorka agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje prava žena UN WOMEN.
U okviru dvodnevne posete Novom Pazaru, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić susrešće se sa predstavnicama nevladinih organizacija i ženama iz seoskih sredina, sa kojima će razgovarati o njihovim problemima i načinima na koje mogu dobiti pomoć.
ravnopravnost.gov.rs