Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
01Nov2013

Izabrano 12 kandidata za stažiranje mladih - pripadnika manjina u državnim institucijama

Komisija za odabir kandidata u okviru Programa stažiranja za mlade – pripadnike manjina u državnim institucijama Srbiji izabrala je 12 kandidata da budu primljeni na Program stažiranja za mlade ljude – pripadnike manjina u državnim institucijama.

Program sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava uz podršku Ambasade Velike Britanije, Ambasade Holandije, Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Komisiju za odabir budućih stažista, činili su predstavnici Ministarstva kulture i informisanja, Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđa, Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva kao i predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava.

izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava