Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
24Mar2014

Srbija četvrta po broju prijava za azil u EU

U EU je u 2013. zabeležen porast prijava za azil na 435.000, što je 31% više nego prethodne godine. Najveći broj došao je iz Sirije – 50.000 odnosno 12% ukupnih prijava. Broj građana Srbije koji su zatražili azil u EU povećan je za oko 10% na 22.000. Srbija je po broju potencijalnih azilanata četvrta, iza Sirije, Rusije i Avganistana, a ispred Pakistana i Kosova.

Skoro svaki treći tražilac azila u EU prijavio se u Nemačkoj, koja je zabeležila 127.000 prijava. Srbija u toj zemlji i dalje zauzima neslavno prvo mesto sa 14% odnosno 18.000 prijava, 5.200 više nego u 2012.

Broj azilanata iz Srbije, ali i nekih drugih zemalja regiona, u EU naglo se povećao nakon što je krajem 2009. uveden bezvizni režim, pa je zbog toga zaprećeno ponovnim uvođenjem viza, a uspostavljen je i mehanizam da se takva mera donese po brzom postupku u slučaju naglog povećanja broja zahteva. Skoro svi zahtevi iz Srbije ocenjeni su kao neosnovani, pa se zato čak ustalio termin “lažni azilanti”.

Posle Srbije, najveći broj zahteva u Nemačkoj podneli su državljani Rusije – 15.475 i Sirije – 12.855.

Na drugom mestu po broju prijava je Francuska sa 64.760 prijava, najvise sa Kosova (5.505), na trećem Švedska sa 54.000, na četvrtom Velika Britanija sa 30.000 a na petom Italija sa 28.000. Ovih pet zemalja primilo je 70% svih zahteva podnetih u EU.

Od zemalja regiona, osim Srbije koja je najbrojnija po zahtevima u Nemačkoj, tu su građani Kosova, čiji zahtevi su najbrojniji u Francuskoj, Luksemburgu i Mađarskoj, a na drugom mestu u Sloveniji, kao i Bosna i Hercegovina koja je na drugom mestu u Luksemburgu, Crna Gora čiji građani su na trećem mestu u Luksemburgu i Albanija na trećem mestu u Francuskoj.

Posle Sirije, najviše zahteva u EU podneli su građani Rusije – 41.000 odnosno 10%, Avganistana – 26.000 odnosno 6% , Srbije – 22.000 odnosno 5%, Pakistana – 21.000 odnosno 5% i Kosova 20.000 odnosno 5%.

Najviše zahteva poređenju sa brojem stanovnika zabeleženo je u Švedskoj – 5.700 zahteva na milion stanovnika, Malti – 5.300, Austriji – 2.100, Luksemburgu – 2.000 i Marjsarskoj i Belgiji po 1.900.

Prosek za EU je 860 prijava na milion stanovnika.

U pojedinim zemljama više od polovine zahteva podneli su građani jedne zemlje. Takav slučaj je u Poljskoj gde je 84% zahteva iz Rusije, u Letoniji – 76% iz Gruzije, Rumuniji – 68% iz Sirije, i Bugarske – 63% iz Sirije.

Hrvatska, koja je 2013. prvi put obuhvaćena izveštajem kao nova članica EU, zabeležila je 1.075 prijava, od toga 195 iz Sirije, 188 iz Avganistana i 135 iz Somalije.

EurActiv.rs