Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
01Nov2013

Iskustva regiona predstavljena u Makedoniji

Na poziv Agencije za ostvarivanje prava zajednica i OSCE misije u Skoplju, predstavnica Kancelarije za ljudska i manjinska prava Ivana Denić predstavila je modele i mehanizme saradnje uspostavljene između državnih institucija i organizacija civilnog društva i nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Seminar je imao regionalni karakter, sa svrhom razmene iskustava i dostignuća na polju zaštite prava nacionalnih manjina.

Pored predstavnice Kancelarije, na panel diskusiji u Skoplju aktivno učešće uzeli su i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i izbeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, predstavnici civilnog sektora: Fondacija za lokalnu demokratiju - Bosna i Hercegovina, Građanska alijansa - Crna Gora, Participativni forum – Republika Makedonija, kao i predstavnica Nacionalnog saveta Makedonske nacionalne manjine u Republici Srbiji. Veći broj predstavnika organizacija civilnog sektora koje deluju na teritoriji Republike Makedonije aktivno su učestvovala u diskusiji koja se odvijala na kraju svakog bloka izlaganja.

Učesnici radionice uputili su pohvale i iskazali veliko interesovanje za Program stažiranja za mlade - pripadnike manjina u državnim institucijama koji sprovodi Kancelarija za ljudska i manjinska prava, uz podršku Ambasade Velike Britanije, Ambasade Holandije, Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

Ovom sastanku prirustvovali su i predstavnici našeg Centra.

izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava