Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
27Mar2014

U Boru održana radionica o govoru mržnje i „grafitima mržnje“

U Boru održana radionica o govoru mržnje i „grafitima mržnje“Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a u okviru projekta "Sprovođenje antidiskriminacionih politika" koji finansira Evropska unija, organizovala je radionicu o „grafitima mržnje“ kao posebnom obliku govora mržnje, u Narodnoj biblioteci u Boru 26. marta.

Okruglom stolu u Boru prisustvovalo je 25 učesnika, predstavnika lokalnih institucija, policije, obrazovnih insitutucija, nevladinih organizacija i medija. Oni su imali priliku da se informišu i diskutuju povezanost zločina iz mržnje, govora mržnje i „grafita mržnje“. Da „grafiti mržnje“ kao poseban oblik govora mržnje ne smeju biti tolerisani istakla je i Zorica Mršević, ekspertkinja i saradnica Instituta društvenih nauka u Beogradu, koja je rekla da postoje brojni primeri „grafita mržnje“ u Srbiji koji pozivaju na linč određene društvene grupe, što ne sme proći nekažnjeno.

Okrugli sto je privukao značajnu pažnju lokalnih tv i radio stanica, zahvaljujući kojima su predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava i projektnog tima imali priliku da predstave aktivnosti usmerene ka suzbijanju diskriminacije koje Kancelarija sprovodi u okviru svojih nadležnosti, a uz podršku projekta.

Događaj u Boru je povezan sa prethodnim obukama koje su organizovane za predstavnike lokalnih samouprava koji rade na pripremi i izradi propisa koje donosi lokalna zajednica, kako bi prilikom svog rada garantovali usklađenost tih propisa sa antidiskriminatornim standardima usvojenim u Republici Srbiji, kao i za policijske službenike kako bi oni u svom radu prepoznali i predupredili govor mržnje u formi „grafita mržnje“.

Projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ je dvogodišnji projekat koji je ušao u drugu godinu trajanja a finansira ga Evropska unija u okviru IPA 2011 ciklusne pomoći.

ljudskaprava.gov.rs