Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
26Mar2014

Finansijska pomoć za povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite ranjivim populacionim grupama

Ministarka zdravlja, Slavica Đukić Dejanović uručila je danas ugovore o dodeli finansijskih sredstava za sprovođenje projekata koji su namenjeni povećanju dostupnosti zdravstvene zaštite osetljivim populacionom grupama (stari, deca, mladi, invalidi, Romi) i unapređenje kvaliteta rada stomatološke zdravstvene službe i oralnog zdravlja stanovnika u 22 opštine u Srbiji, ukupne vrednosti 27.500.000 dinara (oko 242 .000 evra).

Finansijska sredstva od 1.250.000,00 dinara (11.000 evra) za svaki dom zdravlja, dodeljena su za pružanje dodatnih zdravstvenih usluga građanima koji pripadaju osetljivim populacionim grupama i na pružanje besplatnih stomatoloških usluga za radno aktivno stanovništvo, za koje stomatološke usluge nisu obezbeđene obaveznim zdravstvenim osiguranjem, kao i za neosigurana lica. Ovim projektima, koji će biti realizovani tokom 2014. godine, biće obuhvaćeno 9 000 stanovnika.

Sredstva za realizaciju odobrenih projekata su obezbeđena kroz projekat Ministarstva zdravlja "Pružanje unapređenih usluga na lokalnom nivou - DILS" koji se finansira iz kredita Svetske banke. Uz podršku Svetske banke, od 2011. godine, Ministarstvo zdravlja je obezbedilo realizaciju sličnih projekata kojima je obuhvaćeno ukupno 53 000 građana iz svih krajeva Srbije, uglavnom starih, dece, mladih, invalida, Roma,...

Predloženim projektima jasno su definisane zdravstvene usluge koje su ranjivim  grupama potrebne. To su kućna nega i lečenje, rano otkrivanje, dijagnostika i lečenje kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti i malignih bolesti, edukacija i zdravstveno vaspitanje za pravilnu ishranu, fizičku pokretljivost i obezbeđivanje socijalne podrške i razvoja socijalne mreže na niovu lokalne samouprave. Takođe je prepoznata važnost integrisanih zdravstvenih i socijalnih usluga za stare i invalide (pomoć gerontodomaćica), kao i zdravstvenih i obrazovnih za mlade osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta (interaktivne radionice u školama, kampanje, mobilizacija zajednice i druge).

Domovi zdravlja će dobiti  finansijsku podršku za pružanje besplatnih stomatoloških usluga za stanovništvo, u periodu od 6  meseci. Sprovođenje projekta u oblasti stomatologije podrazumeva i  nabavku  potrošnog materijala, kupovinu tj. zanavljanje  neophodne opreme, kao što su  mikromotori, sterilizatori, mikseri za amalgam,  kavitron i led lampe i drugo,  kao i angažovanje nezaposlenih stomatologa ili stomatologa domova zdravlja koju su na slobodnom tržištu.

Ministarstvo zdravlja sprovodi ove projekte sa ciljem unapređenja kapaciteta domova zdravlja kako bi razvili partnerstvo sa lokalnim samoupravama i nevladinim organizacijama koje se bave osetljivim populacionim grupama. Lokalne samouprave učestvuju u realizaciji projekta najmanje u iznosu od 10% od ukupne vrednosti projekta, bilo u novčanom iznosu ili na drugi način (obezbeđujući prostor, prevoz, opremu ili neku drugu vrstu usluga). Među projektima koji se finansiraju ima i integrisanih lokalnih programa za zdravstvene i socijalne potrebe ranjivih populacionih grupa koje finansira i Ministarstvo rada i socijalne politike.

Finansijska pomoć će omogućiti domovima zdravlja i da osnaže sopstvene kapacitete, obnvljanjem opreme i angažovanjem kadra i vrate pacijente u stomatološke ordinacije, kako bi na što bolji način odgovorili specifičnim potrebama svojih korisnika i bili osposobljeni da u budućnosti pružaju bolje ciljane, delotvornije i kvalitetnije usluge.

Prilog: Projekti povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite ranjivim populacionim grupama i unapređenje  stomatološke službe i poboljšanja oralnog zdravlja stanovništva u  22 opštine  u Srbiji

zdravlje.gov.rs