U Jagodini o govoru mržnje i „grafitima mržnje“" /> <span style="line-height:1.6em">U Jagodini o govoru mržnje i „grafitima mržnje“</span>
 

Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
01Apr2014

U Jagodini o govoru mržnje i „grafitima mržnje“

U Jagodini o govoru mržnje i „grafitima mržnje“Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, a u okviru projekta "Sprovođenje antidiskriminacionih politika" koji finansira Evropska unija, organizovala je  radionicu o „grafitima mržnje“ kao posebnom obliku govora mržnje, u Jagodini 1. aprila 2014.
Radeći na suzbijanju različitih vidova diskriminacije i promociji načela jednakosti i nediskriminatornog tretmana projektni tim Kancelarije i Poverenika organizuje okrugle stolove u 11 izabranih gradova i opština kako bi skrenuli pažnju nadležnim lokalnim organima na ovaj poseban vid govora mržnje.
Okruglom stolu u prostorijama Crvenog krsta u Jagodini prisustvovalo je 22 učesnika, i to predstavnika organa lokalne vlasti, nevladinih organizacija i policijskih službenika koji su prethodno prošli obuku o prepoznavanju i suzbijanju govora mržnje i zločina iz mržnje. Ono što je ovom prilikom posebno istaknuto je dobra saradnja ostvarena između policijske uprave Jagodina i lokalnih omladinskih nevladinih organizacija koji su zajednički veoma aktivni u suzbijanju govora mržnje u javnom prostoru u Jagodini. Jagodinska policija pri tom ima razvijenu saradnju sa nevladinim sektorom u okvirima projekata policije u zajednici koji treba da policiju učine bližom svakodnevnim potrebama i problemima građana i građanki u lokalnim zajednicama.
Okrugli sto o „grafitima mržnje“  je nastavak prethodnih obuka koje su organizovane za predstavnike lokalnih samouprava koji rade na pripremi i izradi propisa koje donosi lokalna zajednica. Oni tokom svog rada treba da obezbede usklađenost propisa sa antidiskriminatornim standardima usvojenim u Republici Srbiji. Obuke su takođe organizovane i za policijske službenike kako bi oni u svom radu prepoznali i predupredili govor mržnje u formi „grafita mržnje“.
Projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ je dvogodišnji projekat koji je ušao u drugu godinu trajanja a finansira ga Evropska unija u okviru IPA 2011 ciklusne pomoći.

ljudskaprava.gov.rs