Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
04Apr2014

UNICEF: Dati deci prioritet da se ubrza inkluzija Roma u Evropi

Uoči trećeg samita Roma 3, aprila u Briselu, UNICEF je pozvao evropske vlade da odlučno postave decu u središte politika romske inkluzije. Napredak u ostvarenju prava romske dece postignut je širom Evrope. Ali i pored toga, romske devojčice i dečaci još uvek se suočavaju sa krajnjim siromaštvom, socijalnom isključenošću i diskriminacijom, navodi se u novom izveštaju UNICEF-a koji je objavljen danas.

„Vreme je da evropske vlade ispune svoje obaveze za sve romske dečake i devojčice,” rekla je Mari-Pjer Poarje, regionalna direktorka UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država. Ona je istakla i da je 25. godišnjica potpisivanja Konvencije UN o pravima deteta, koja se obeležava ove godine, prilika da se procene dosadašnja ostvarenja, kao i izazovi koji su pred nama.

„Potrebno je prevesti ove obaveze u politike i fondove koji će direktno dopreti do romske dece kako bi mogla da ostvare svoj puni potencijal. Prvi prioritet treba da bude prikupljanje raščlanjenih podataka o deci. Bolji podaci omogućavaju bolje politike i praćenje, kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou,” rekla je Poarje.

Bosna i Hercegovina, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Srbija su među prvim zemljama koje prikupljaju i objavljuju raščlanjene podatke o romskoj deci, navodi se u izveštaju.

„Pozdravljamo ove hrabre inicijative i zahtevamo da i ostale vlade i partneri slede ove dragocene primere,” dodala je Poarje.

UNICEF je izvršio analizu podataka prikupljenih u tri navedene zemlje koje su obuhvaćene izveštajem Ostvarenje prava romske dece i žena u Bosni i Hercegovini, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji. Istaknute su sledeće ključne oblasti u kojima je potrebno hitno političko delovanje:

• Okončanje pothranjenosti dece: tokom prvih godina života, svako peto romsko dete u Bosni i Hercegovini je suviše nisko za svoj uzrast u odnosu na manje od svakog desetog deteta na nacionalnom nivou.

• Obezbeđivanje pristupa kvalitetnim inkluzivnim uslugama zdravstvene zaštite i informacijama za žene i decu: u sve tri zemlje, postoje veće šanse da će romska deca imati manju težinu kod rođenja u odnosu na nacionalni prosek.

• Širenje usluga inkluzivnog obrazovanja i učenja za decu u ranom detinjstvu: u Srbiji svega 8 odsto romske dece uzrasta od 3-5 godina pohađa predškolsko obrazovanje u odnosu na 44 odsto dece na nacionalnom nivou.

• Pružanje usluga podrške porodicama i podsticanje ravnopravnog učešća majki i očeva u podizanju dece: u Srbiji romske majke i očevi sa srednjim i višim obrazovanjem imaju i do dva puta veće šanse da se uključe u vaspitanje svoje dece u odnosu na roditelje koji

nemaju nikakvo obrazovanje. Što su roditelji obrazovaniji to su više uključeni u vaspitanje svoje dece, čime se povećava preživljavanje, rast i razvoj dece.

• Poboljšanje kvaliteta i inkluzivnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja, posebno za romske devojčice i žene: u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, 35 odsto romskih devojčica ide u srednju školu, dok na državnom nivou to iznosi 84 odsto.

• Poboljšanje životnog standarda i rešavanje siromaštva romskih domaćinstava, posebno u slučaju Romkinja: u sve tri zemlje, romska domaćinstva imaju manje izgleda za bolju sanitaciju ili mesto za pranje ruku, dok je veća verovatnoća da će koristiti drva za kuvanje u odnosu na nacionalni prosek.

UNICEF predlaže ova prioritetna ulaganja za decu i mlade kao neophodan doprinos društvenoj koheziji i održivom razvoju koji su sadržani u Strategiji “Evropa 2020”.

O UNICEF-u

UNICEF promoviše prava i dobrobit svakog deteta, kroz sve aktivnosti koje radimo. Zajedno sa partnerima, radimo u 190 zemalja i teritorija da bi se obećanja prevela u praktičnu akciju, sa posebnim naglaskom na dosezanje najranjivije i isključene dece, a za dobrobit sve dece, bilo gde da žive.

UNICEF, Srbija