Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
04Apr2014

Evropski samit Roma u Briselu

U Briselu je održan Evropski Romski samit u Briselu, a ovo je, ujedno bilo i mesto na kome su se sreli predstavnici EU institucija, zemalja članica EU i zemalja kandidata, vladinih i nevladinih organizacija, kao i predstavnici lokalnih samouprava. Skup je otvorio Jose Manuel Barroso, predsednik Evropske komisije, a prisutnima su se obratili i Traian Basescu, predsednik Rumunije, Laszlo Andor, komesar za zapošljavanje, socijalnu politiku i inkluziju Evropske Komisije,  ističući značaj efikasnog sprovođenja politika usmerenih na inkluziju Roma.

Na samitu su razmatrani rezultati i napredak koji je postignut u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i zdravstvene zaštite, borbe protiv diskriminacije i segregacije, kao i bolje iskorišćenosti EU fondova.

Samit je bio prilika da zemlje preispitaju svoje politike u oblasti inkluzije Roma i pronađu delotvorne načine da politike u ovoj oblasti budu prilagođene EU okviru, ali i da se istakne značaj  sprovođenja politika na lokalnom nivou.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović takođe je učestvovala na ”Evropskom Romskom samitu’’, na poziv Evropske komisije, organizatora ovog skupa.

U Srbiji je 166 lokalnih samouprava izvestilo o postojanju 750  romskih naselja, 90 opština u Srbiji ima ili priprema akcione planove za inkluziju Roma. Prema proceni lokalnih samouprava, u Srbiji živi 255.000 Roma, mada prema popisu iz 2011. godine evidentirano je 147. 604 pripadnika romske nacionalne manjine. Učešće romske zajednice u planiranju i sprovođenju Strategije za unapređenje položaja Roma osigurava da su ove politike i programi odgovarajući i uspešni, ističe Paunović.

(foto: WSJ blog)

ljudskaprava.gov.rs