Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
02Apr2014

Poseta Britanskoj rezidenciji u Beogradu

U sredu, 2. aprila 2014. godine, stažisti „Programa stažiranja za mlade - pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“, njihovi mentori, projektni tim i predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava, koja sprovodi ovaj projekat, posetili su Britansku rezidenciju u Beogradu. Osim sa predstavnicima Britanske i Holandske ambasade, koje podržavaju implementaciju ovog projekta, stažisti su imali prilku da razgovaraju i sa direktorom Britanskog saveta u Srbiji.

David McFarlane, zamenik šefa misije Britanske ambasade, poželeo je dobrodošlicu stažistima i predložio im da iznesu svoje utiske o prethodnih pet meseci stažiranja u državnim institucijama, da ukažu na značaj koji učešće u Programu ima na njihov profesionalni razvoj i da prisutnima iznesu svoje ideje i predloge o mogućem unapređenju ovog projekta i čvršćem povezivanju zajednica kojima pripadaju sa državnim institucijama.

Tony O’Brien, direktor Britanskog saveta u Srbiji, izrazio je veliko zadovoljstvo što ima priliku da se upozna sa učesnicima ovog mentorskog programa, jer je i sam uključen u mentorski sistem, posebno u aktivnosti koje se pod okriljem Britanskog saveta sprovode u oblastima kulture i obrazovanja. Gospodin O’Brien je predstavio rad Britanskog saveta čije aktivnosti imaju za cilj izgradnju poverenja i razumevanja među ljudima, a kao prioritete istakao – bilingvalno obrazovanje, inkluzivno obrazovanje i značaj upotrebe novih tehnologija u obrazovanju.

Stažisti su sa prisutnima razgovarali o značaju postojanja projekata kakav je Program stažiranja i njihovom uticaju na društvo u celini, jer se zasnivaju na izgradnji poverenja i povezivanju svih nivoa društva. Dominic Haydn, prvi sekretar Britanske ambasade, bio je zainteresovan za planove stažista u narednom periodu, kako u narednih mesec dana, koliko je ostalo da finalizacije Projekta, tako i nakon toga.

Poseta je završena čajankom u bašti Britanske rezidencije gde su stažisti u opuštenom razgovoru imali priliku da porazgovaraju sa prisutnima o svojim interesovanjima i planovima za budućnost.

foto: euinfo

ljudskaprava.org