Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
03Apr2014

Poverenik i UNICEF potpisali memorandum o saradnji

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić i direktor Kancelarije UNICEF-a u Srbiji Michel Saint-Lot potpisali su Memorandum o razumevanju. Ovaj dokument izraz je podrške koju će u budućnosti UNICEF pružati Povereniku u cilju promovisanja prava deteta i zaštite dece i mladih od diskriminacije.

Potpisivanjem memoranduma Poverenik i UNICEF saglasili su se da će sarađivati u cilju osnaživanja uloge Poverenika u prevenciji svih vidova diskriminacije dece, s posebnim osvrtom na decu iz marginalizovanih društvenih grupa; u cilju jačanja sistema monitoringa i reagovanja na slučajeve diskriminacije; u promociji ravnopravnosti putem Panela mladih Poverenika; u cilju unapređivanja procedura koje će ojačati položaj dece u postupcima pred Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti kao i u postupcima pred drugim nezavisnim telima.

Memorandum o razumevanju podrazumeva trajanje saradnje UNICEF-a i Poverenika do kraja 2015. godine.

ravnopravnost.gov.rs