Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
17Apr2014

Podizanje kapaciteta centara za socijalni rad za pomoć žrtvama trgovine ljudima

Centar za istraživanje javnih politika u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima uskoro će sprovesti istraživanje u tri lokalne sredine - Sremska Mitrovica, Pirot, Smederevo - u kojima je u prethodne dve godine zabeležen porast broja žrtava trgovine ljudima,  a žrtve se u tim sredinama suočavaju sa neprihvatanjem zajednice i bezbednosnim rizicima. Ovo istraživanje je deo projekta čiji je cilj da ponudi model kvalitetne zaštite za žrtve trgovine ljudima u lokalnoj zajednici.

Projekt će takodje obuhvatiti analizu dobrih praksi i zakonodavnog okvira u Srbiji, analizu resursa lokalne zajednice, kvalitativno istraživanje sa zainteresovanim akterima, kvantitativno istraživanje sa zaposlenima u CSR, kao i istraživanje u opštoj populaciji. U okviru projekta biće izrađen i priručnik koji će sadržati vodič za procenu kvaliteta resursa lokalne zajednice za prevenciju, identifikaciju i zaštitu žrtava trgovine ljudima, i vodič za uspostavljanje saradnje i razumevanja u zajednici.

Ove aktivnosti se realiziju u okviru projekta Unapređenje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima kroz razvoj lokalnih socijalnih politika - osnaživanje koordinativne uloge centara za socijalni rad na lokalnom nivou”, a koji podržava Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike. Projekat sprovodi Centar za istraživanje javnih politika u saradnji sa Centrom za zaštitu žrtava trgovine ljudima. 

Autor plakata: Marija Jovanović projekat GIZ