Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
17Apr2014

O Akcionom planu sa predstavnicima nacionalnih saveta nacionalnih manjina

U četvrtak, 17. aprila 2014. godine, u organizaciji Kancelarije za ljudska i manjinska prava, održan je okrugli sto o segmentu Nacrta akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije posvećen unapređenju položaja nacionalnih manjina.
Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava upoznala je učesnike okruglog stola o fazama kroz koje je Nacrt akcionog plana prošao, kao i o značaju samog dokumenta za pripadnike nacionalnih zajednica. Takođe je istakla i aktivnosti koje je Kancelarija sprovela u predhodnom periodu u cilju, kako praćenja, tako i promocije i unapređenja položaja nacionalnih manjina u Republici Srbiji.
Održana je Konferencija „Unapređenje saradnje državnih organa i nacionalnih saveta nacionalnih manjina“ i četiri radna sastanka na kojima su učestvovali predstavnici nadležnih državnih organa i pokrajinskih sekretarijata, kao i nacionalni saveti nacionalnih manjina.
Prikupljeni su podaci o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u upravama jedinica lokalne samouprave i služenoj upotrebi jezika i pisama nacionalnih manjina u centralnoj Srbiji.
Kancelarija je inicirala donošenje odluka o obrazovanju Saveta za nacionalne manjine i Saveta za unapređenje položaja Roma. Na predlog Kancelarije, u radnu grupu za izradu izmena i dopuna Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina uključeni su i predstavnici nacionalnih saveta.
Predstavnici Kancelarije su obišli na terenu sve nacionalne savete nacionalnih manjina i, po rečima direktorke, planira se da u narednom periodu počne i drugi krug poseta.
Na okruglom stolu predstavljeni je način izrade dokumenta i prisutni su upoznati sa delom sadržaja Akcionog plana u kojem su eksplicitno pomenute nacionalne manjine. Prisutni su pozvani da dostave svoje komentare u pisanoj formi na obrascu koji je objavljen na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava.
Predstavnici nacionalnih saveta su istakli značaj donošenja jednog ovakvog dokumenta i pozdravili činjenicu da se njime uspostavlja nadzorno telo koje će na svakih šest meseci vršiti nadzor nad sprovođenjem Akcionog plana, kao i da će se predvideti  mehanizam ranog reagovanja u situacijama kada se utvrđene obaveze ne realizuju u skladu sa Akcionim planom.
ljudskaprava.gov.rs