Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
15Apr2014

Evaluaciona radionica „Programa stažiranja“ u Sremskim Karlovcima

Kancelarija za ljudska i manjinska prava organizovala je evaluacionu radionicu „Programa stažiranja za mlade - pripadnike manjina u državnim institucijama u Srbiji“, u Sremskim Karlovcima, 14. I 15. aprila 2014. godine.
Radionici su prisustvovali stažistkinje, stažisti, mentorke i članovi projektnog tima Programa stažiranja. Cilj ove radionice bio je da se ocene aktivnosti, rezultati i poslovi koje su stažisti obavljali u prethodnom periodu. Stažistkinje i stažisti ovom prilikom istakli su značaj koji su za njihov profesionalni razvoj i usavršavanje imale posete najznačajnijim državnim institucijama i ustanovama kulture, kao i  konferencije, radionice  i seminari kojima su prisustvovali.
Učešće u ovom programu, za stažistkinje i stažiste, bila je izuzetna prilika  da se upoznaju sa radom i nadležnostima Narodne skupštine Republike Srbije, nezavisnih državnih tela, institucija pokrajinske vlasti, kao i da posete Delegaciju Evropske unije i Britansku rezidenciju. Projektne aktivnosti, pored gore navedenog, uključivale su i veliki broj radionica na teme -  EU integracija, asertivnosti, medijeacije, tolerancije, zatim brojne posete ustanovama kulture i umetničkim festivalima koji su se u tom periodu održavali u prestonici.
Kroz ineraktivan razgovor, stažistkinje, stažisti i mentorke, dosadašnju saradnju i komunikaciju ocenili su kao veoma uspešnu i razvili set preporuka koji će biti korišćen u pripremi i realizaciji Programa u narednom periodu.
ljudskaprava.gov.rs