Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
22Apr2014

Još uvek daleko od cilja: Prezastupljenost romske dece u 'specijalnim školama' u Srbiji 

Evropski centar za prava Roma (European Roma Rights Center – ERRC) objavio je izveštaj o (pre)zastupljenosti romskih učenika u školama za decu sa smetnjama u razvoju.
Prikupljeni podaci se odnose na školsku 2011/12 i 2012/13 godinu.
Kliknite da preuzmete izveštaj “Još uvek daleko od cilja: Prezastupljenost romske dece u ‘specijalnim školama’” (.pdf).
www.errc.org