Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
19Apr2014

U Kosjeriću o „grafitima mržnje“

U okviru projekta "Sprovođenje antidiskriminacionih politika", koji finansira Evropska unija, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, organizovala je radionicu o „grafitima mržnje“ u Kosjeriću 17. aprila 2014.
Tematskoj radionici na temu zločina iz mržnje, govora mržnje i „grafita mržnje“ organizovanoj u Kosjeriću prisustvovalo je 25 učesnika, i to predstavnika organa lokalne vlasti, nevladinih organizacija i policijskih službenika koji su prethodno prošli obuku o prepoznavanju i suzbijanju govora mržnje i zločina iz mržnje. Događaj je obeležila intenzivna diskusija učesnika nakon prezentacija ekspertkinje Zorice Mršević i članova projektnog tima.
Radeći na suzbijanju različitih vidova diskriminacije i promociji načela jednakosti i nediskriminatornog tretmana projektni tim Kancelarije i Poverenika organizuje tematske radionice u 11 izabranih gradova i opština kako bi skrenuli pažnju nadležnim lokalnim organima na veze između zločina mržnje, govora mržnje i „grafita mržnje“ kao posebnog vida govora mržnje.
Projekat „Sprovođenje antidiskriminacionih politika“ je dvogodišnji projekat koji je ušao u drugu godinu trajanja a finansira ga Evropska unija u okviru IPA 2011 ciklusne pomoći.
ljudskaprava.gov.rs