Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
04Nov2013

Veća prava za sezonske radnike

Sezonski radnici iz zemalja van Evropske unije koji rade u Uniji uživaće iste uslove života i rada kao radnici iz EU, predviđeno je nacrtom zakona o kojem su se preliminarno složili Parlament i Savet a podržale su ga nacionalne vlade. Biće to prva direktiva o legalnim migracijama u EU a regulisaće radno vreme, odmor, plate, zaštitu na radu sezonskih radnika. Prema procenama Evropske komisije, u EU godišnje radi više od 100.000 sezonskih radnika iz zemalja van Unije i oni daju značajan doprinos evropskoj ekonomiji.
O novoj direktivi, čiji je cilj okončanje eksploatacije radnika koji su rezidenti zemalja van EU, od kojih neki dolaze u Uniju svake godine u isto vreme, kao i sprečavanje da privremeni boravak postane stalan, glasaće se u januaru 2014. godine. Članice će, ako bude usvojena, imati rok od dve i po godine da počnu da je primenjuju.
"Konačno imamo sporazum o direktivi o upravljanju povremenom, legalnom migracijom i obezbeđenju zaštite radnika od eksploatacije. Biće to snažno oruđe koje će osigurati humane uslove radnicima sa malim zaradama, obeshrabriti rad za niže (od uobičajenih) plate i koristiti poslodavcima", istakao je izvestilac Evropskog parlamenta za to pitanje Klod Morajs (Claude Moraes).
Direktiva neće ukinuti pravo članica EU da odluče koliko će sezonskih radnika primiti na rad. Članice će takođe moći da "prošire definiciju sezonskog rada" tako da uz uobičajeni rad u turizmu i poljoprivredi obuhvata i rad na drugim sektorima.
izvor: Euractiv