Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
08May2014

"Da Znamo Svi" - Internet platforma za pristup informacijama od javnog značaja  

"Da Znamo Svi" je Internet platforma koja omogućava građanima Srbije da od organa javne vlasti, putem Interneta, zahtevaju pristup informacijama od javnog značaja. Podnošenje zahteva za pristup informacijama putem Interneta, odnsono email-a, ima istu težinu kao i da to činite lično, tokom posete organu javne vlasti. U oba slučaja, organ javne vlasti je u zakonskoj obavezi da vam odgovori.
Takođe, platforma DaZnamoSvi služi i kao stalna javna arhiva svih zahteva građana, podnetih putem platforme, kao i odgovora institucija. Cilj realizacije ovog projekta jeste da se građanima Srbije olakša da traže informacije od javnog značaja, ali, istovremeno, i da se doprinese transparentnosti i političkoj odgovornosti organa javne vlasti.
Platformi možete pristupiti na adresi www.daznamosvi.rs.