Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
08May2014

“Pristupačni izbori” - Učešće osoba sa invaliditetom u političkom i javnom životu 

Centar za orijentaciju društva – COD u saradnji sa Nacionalnim demokratskim institutom – NDI sproveo je projekat “Pristupačni izbori” koji se fokusirao na izborni proces na vanrednim parlamentarnim izborima 2014. U sklopu projekta pripremljen je monitoring izveštaj “Pristupačni izbori – učešće osoba sa invaliditetom u javnom i političkom životu” koji će biti predstavljen u sredu, 14. maja 2014., u Medija centru sa početkom u 10:30.
Na konferenciji za novinare govore:
- Jelena Avramović, Nacionalni demokratski institut – NDI
- Miloš Milovanović, Centar za orijentaciju društva – COD
- Goran Lončar, urednik izveštaja
- Radoš Keravica, Regionalni koordinator za nadgledanje prava osoba sa invaliditetom
- Desanka Žižić, Asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika
Projekat se nadovezuje na uspostavljeni mehanizam nadgledanja poštovanja prava osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji i koristi pristup invalidnosti baziran na ljudskim pravima u nadgledanju ostvarivanja političkih prava osoba sa invaliditetom, odnosno sistemske diskriminacije i isključenosti osoba sa invaliditetom iz političkog života. Saznanja o kršenjima ljudskih prava bazirana na činjenicama i dokazima predstavljaju značajan alat za pokretanje društvenih promena, promena politika i programa koji će voditi ka unapređenju političkog učešća osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.
Osobe sa invaliditetom nažalost nisu u potpunosti uključene u izborni proces pod jednakim uslovima kao i drugi građani i to se pre svega odnosi na nepristupačnost biračkih mesta, materijala, informacija i nemogućnost tajnog glasanja. Izveštaj pruža uvid u diskriminaciju sa kojom se suočavaju osobe sa invaliditetom u političkom i javnom životu i nudi rešenja kroz čitav set preporuka koje bi mogle da unaprede ovu oblast.
Projekat „Pristupačni izbori“ podržan je od strane Britanske ambasade u Beogradu.
Izvor: www.mc.rs