Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
07Nov2013

Održana obuka o socijalnom uključivanju

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije održao je 22. oktobra obuku državnih službenika pod nazivom “Socijalno uključivanje u kontekstu pristupanja EU”, u Službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije. Predavačice Mirjana Maksimović i Aleksandra Tomanić i predavač Ivan Sekulović govorili su o vezi socijalnog uključivanja i pregovora o pristupanju EU, iskustvima sa skrininga poglavlja 23, i socijalnom uključivanju Roma kao primeru međuresornog pitanja u procesu pristupanja EU.
U obuci su učestvovali predstavnici sledećih institucija: Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, Ministarstvo saobraćaja, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Ministarstvo finansija, Kancelarija za održivi razvoj nerazvijenih područja, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom i Nacionalna služba za zapošljavanje.
Agendu obuke možete preuzeti ovde.
izvor: inluzija.rs