Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
14May2014

Saopštenje Zaštitnika građana povodom Svetskog dana porodice

Zaštitnik građana Saša Janković povodom Svetskog dana porodice podseća da izazovi sa kojima se suočavaju današnje porodice ni izbliza nisu praćeni odgovarajućom društvenom pomoću i podrškom, zbog čega posebno trpe i deca i roditelji, odnosno staratelji.
„Roditeljima je potrebna zakonska zaštita, društvena podrška i dostupan stručan savet dok zajedno sa decom prolaze kroz različite izazove današnjice, a ne samo mešanje u roditeljstvo kada stvari već daleko odmaknu u lošem pravcu“, ukazuje Zaštitnik građana. Umesto podrške svuda, a posebno na radnom mestu, roditelji često doživljavaju teškoće, čak i osudu ako ne pristaju da zanemare roditeljske obaveze.
Zaštitnik građana poziva da se u izradi novog zakona o radu posebna pažnja posveti porodici kroz zaštitu prava roditelja, i podseća da je pre više od godinu dana predložio izmene tri zakona kako bi se pružila veća društvena i državna podrška porodicama sa posebno ranjivom decom, o čemu Narodna skupština još nije odlučivala.
Škole roditeljstva, savetovališta, telefonska podrška i slične usluge koje su relativno dostupne kada je reč o fizičkom zdravlju beba i male dece, skoro i da ne postoje kada je reč o vaspitanju deteta, načinu disciplinovanja, granicama, naročito u posebno osetljivim uzrastima i periodima kakvi su „nemoguća druga godina“, polazak u školu, period puberteta i adolescencije, ističe zamenica zaštitnika građana za prava deteta Gordana Stevanović.
Zaštitnik građana podseća i na svoj stav o nužnosti zabrane telesnog kažnjavanja deteta u svim sredinama, zbog, s jedne strane – nedelotvornosti te metode disciplinovanja i vaspitanja, a sa druge – štetnosti i rizika koje svako fizičko nasilje sa sobom nosi.
(Zaštitnik građana)