Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
14May2014

Percepcija stanja demokratije u Srbiji

Dana 14. maja 2014. je u beogradskom Medija centru održana konferencija za novinare Nacionalnog Demokratskog Instituta (NDI) i Centara za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) - „Percepcija stanja demokratije u Srbiji“.
U sklopu istraživanja „Percepcija stanja demokratije u Srbiji“ kroz kvantitativne i kvalitativne metode mereni su poverenje građana u državne instutucije, nevladine organizacije, civilna i politička participacija, konfliktni potencijal, percepcija društvene i političke istorije, odnos prema izbornom sistemu i izborne orjentacije građana.
Govorili su Tom Kelly, Direktor NDI Programa za Srbiju, prof. dr Zoran Stojiljković, Fakultet političkih nauka, dr Đorđe Vuković, Programski direktor CeSID-a i
Ivo Čolović, koordinator programa CeSID. 
(Medija centar)