Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
12May2014

Kragujevac: Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja

Romski obrazovni fond iz Budimpešte u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo, Srbija i Fondacijom za otvoreno društvo, Mađarska u okviru Romskog programa javnog zdravlja realizuje Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravlja sa ciljem da utiče na problem manjka profesionalaca/ki romske nacionalnosti u oblasti medicine.
Program stipendiranja Roma i Romkinja u oblasti zdravljа tokom proteklе 4 godina podržava studente/kinje i učenike/ce romske nacionalnosti koji se obrazuju u oblastima medicine, stomatologije i farmacije na univerzitetskom nivou, na nivou visokih škola strukovnih studija i srednjih stručnih škola.
Na konferenciji za novinare/ke biće predstavljeni rezultati četvorogodišnje realizacije programa i značaj podrške programa obrazovanju i obezbeđivanju boljeg života pripadnicima/cama romske manjine.
Govore:
Jelica Nikolić, koordinatorka RHS programa
prof. dr Snežana Simić, Institut za socijalnu medicinu pri Medicinskom fakultetu u Beogradu, predstavnica mentorske komponente RHS programa
Vladimir Milunović, trener RHSP advocacy komponente
Stipendista/kinja
Moderator: Milica Milić, Medija centar Beograd
U okviru promocije programa konferencije za novinare biće održane: 
- Niš, utorak, 13. maj, 12:00, Media centar Niš, Obrenovićeva 38
- Vranje, sreda, 14. maj, 11:00, Skupština grada Vranja, Mala sala, Kralja Milana 1
- Novi Sad, četvrtak, 15. maj, 12.00, Novosadska novinarska škola, Daničićeva 3
- Subotica, ponedeljak, 19. maj, 12:00, Medija centar Subotica, Gradska kuća, Trg Slobode 1
- Beograd, petak, 23. maj, 12:00, Medija centar Beograd, Mala sala, II sprat, Terazije 3/II 
4 godine podrške romskim studentima i učenicima 
Kragujevac, Skupština grada Kragujevca, Sala 105, Trg slobode 3
Više informacija 
(Medija centar)