Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
15May2014

Svetska banka: Više od 700 miliona žena izloženo porodičnom nasilju

Više od 700 miliona žena u svetu žrtve su nasilnog muža ili partnera, posebno u južnoj Aziji i na afričkom kontinentu, kaže se u izveštaju Svetske banke objavljenom u sredu. "Nasilje zasnovano na polu je globalna epidemija, pogađa žene u svim regionima sveta", kaže ta institucija, dodajući ipak da je poslednjih godina došlo do velikog pomaka nabolje.
Po izveštaju, 43 odsto žena u južnoj Aziji (Indija, Pakistan) pretrpelo je telesno ili seksualno nasilje od strane svog partnera barem jednom tokom života.
Procenat je samo nešto manji u podsaharskoj Africi i na Bliskom istoku (40 odsto), u južnoj Americi iznosi 33% a 30% u regionima istočne Azije i Pacifika, kaže se u tom dokumentu koji nema podatke za Evropu.
U severnoj Americi 21 odsto žena pretrpelo je nasilje od strane supruga ili partnera.
Ako se nastavi sadašnji trend, više od 142 miliona žena će se, tokom sledeće decenije, udati pre nego što bude napunilo 18 godina. Već danas, petina devojaka mlađih od 18 godina u zemljama u razvoju dobije dete, a većina smrtnih slučajeva devojaka u dobu od 15 do 19 godina upravo je vezana uz trudnoću.
Verovatnoća da će se devojka udati mlada dvaput je veća u porodicama koje su siromašne nego u onim koje su boljeg materijalnog stanja.
Isto tako, i nasilje je češće i brutalnije kada se radi o siromašnim parovima.
Na uzorku iz 33 zemlje u razvoju, izveštaj ocenjuje da se 41% žena ne bi usudilo da od svog partnera zatraži da koristi prezervativ. Gotovo trećina njih ne sme da odbije polni odnos kada joj to partner zatraži, a brojka se diže na 70% u Maliju, Senegalu i Nigeriji.
Svetska banka naglašava važnost obrazovanja devojaka i mladih žena budući da se i u ovom istraživanju pokazalo da su one koje su slabo ili nimalo obrazovane izložene puno većem riziku da se moraju udati mlade, da mlade imaju decu, budu izložene bračnom nasilju, žive u siromaštvu i nemaju pravo glasa kada se radi o troškovima domaćinstva ili o brizi o njihovom sopstvenom zdravlju.
(foto: World bank media corner)
Svetska banka