Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
07Nov2013

Počeo rad na pripremi Akcionog plana

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava dr Suzana Paunović održala je, 7. novembra, sastanak sa rukovodiocem Ekspertskog tima dr Dejanom Milenkovićem, specijalnim konsultantom Vladanom Jovanovićem i članovima tima koji su angažovani na izradi  Akcionog plana za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije. Sastanku su prisustvovali i Djanfranko D'Eramo, vođa Projektnog tima IPA 2011 projekta „Implementacija antidiskriminacionih politika“ i Jasna Plavšić, rukovodilac Grupe za antidiskriminacionu politiku u Kancelariji za ljudska i manjinska prava.
Na sastanaku su razmatrana pitanja koja se odnose na  metodologiju izrade Akcionog plana, faze njegove pripreme, dinamiku, rokove i druga pitanja od značaja za uspešno obavljanje ovog značajnog zadatka.
izvor: Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije