Projekat: Evaluacija rezultata rada Fonda za socijalne inovacije
06May2010

Ova evaluacija, koju su zajednički uradili Fond za razvoj ekonomske nauke (FREN) i CENTRA, predstavlja pokušaj sistematske procene rezultata rada Fonda za socijalne inovacije (FSI). Izveštaj o evaluaciji (a) daje prikaz stanja sektora socijalne zaštite u Srbiji i relevantne osnovne informacije o FSI, osvrćući se takođe na najbolja međunarodna iskustva socijalnih fondova sa osvrtom na FSI; (b) predstavlja pregled rezultata i uspeha FSI i na osnovu toga daje zaključke evaluacije; (c) razmatra naredne korake i daje preporuke, imajući u vidu nove trendove u oblasti socijalnih fondova i modele nege utemeljene u zajednici.

Publikacija je dostupna samo na engleskom jeziku.