Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
21May2014

Priručnik “Psihološke krizne intervencije u vaspitnoobrazovnim institucijama“

Priručnik “Psihološke krizne intervencije u vaspitnoobrazovnim institucijama“ namenjen je članovima Kriznog tima koji funkcioniše u okviru jedne vaspitno‐obrazovne ustanove (vrtići, osnovne škole, srednje škole, domovi učenika).
Krizni tim čine: direktor škole, stručni saradnik (psiholog/pedagog) i vaspitač/nastavnik/profesor koga odabere Krizni tim. Krizni timovi formirani su na posebnim seminarima koji su tokom dve godine održavani na teritoriji koju pokrivaju sve Školske uprave u Republici Srbiji.
Do sada je takav seminar pohađalo više od 800 polaznika.
Iako je ovaj Priručnik namenjen, pre svega, traumatskim događajimakoji se dešavaju u okviru vaspitno‐obrazovnih institucija, on može da bude koristan i u situacijama katastrofalnih događaja širih razmera kao što je ova kroz koju Srbija, trenutno, prolazi.
PREUZMITE PRIRUČNIK (PDF)