Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
20May2014

Nacionalne manjine pomažu građanima

Kancelarija za ljudska i manjinska prava obezbedila je 1 000 higijenskih paketa koji će biti dostavljeni građanima u prihvatnim centrima, izjavila je Suzana Paunović direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Ova inicijtiva realizovana je sredstvima Švedske Agencije za razvojnu pomoć (SIDA), a uz podršku misije OEBSa u Srbiji.
Sa donotorima smo postigli dogovor da ćemo i dalje raditi i pomoći u saniranju posledica poplava, i da je to sada prioritet, istakla je Suzana Paunović.
Sa Korodinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina dogovoreno je da se i nacionalni savete uključe u prikupljanje pomoći. Jedan broj nacionalnih saveta je to već i učinio, pa je tako Nacionalni savet češke nacionalne manjine uplatio finansijska sredstva, Nacionalni savet bugarske nacionalne manjine je obezbedio šleper vode, Nacionalni savet romske nacionalne manjine kontigent lekova, a i ostali nacionalni saveti su aktivni u prikupljanju pomoći. Koordinacija će održati sastanak u četvrtak i dogovoriće dalje prikupljanje humanitarne pomoći.
Značajno je da nacionalni saveti nacionalnih manjina budu uključeni u prikupljenje pomoći ne samo na teritoriji Srbije, već i da svojim matičnim zemljama ukažu na to koliko je situacija u Srbiji teška, istakla je direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava.
(foto: BBC/Reuters)
ljudskaprava.gov.rs