Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
13Nov2013

UNIQLO i UNICEF pomažu da se smanji stopa ranog napuštanja školovanja u Srbiji

Delegacija kompanije UNIQLO posetila je Srbiju u cilju pružanja podrške sprečavanju prevremenog napuštanja školovanja, a u skladu sa sporazumom o globalnoj saradnji potpisanim sa UNICEF-om radi unapređenja obrazovanja dece. Kroz ovaj program pruža se podrška Bangladešu, Kini, Filipinima i Srbiji, a predstoji uključivanje i drugih zemalja.
UNIQLO je donirao 630.000 američkih dolara Kancelariji UNICEF-a u Srbiji u cilju sprovođenja petogodišnjeg projekta koji će doprineti realizaciji socijalne inkluzije i smanjenju siromaštva kroz smanjenje broja dece i adolescenata koji napuštaju školovanje.
Direktor UNICEF-a u Srbiji Michel Saint-Lot zahvalio se delegaciji UNIQLO i izrazio zadovoljstvo da je Kancelarija UNICEF-a u Srbiji prva koju je UNIQLO posetio od početka globalne saradnje između UNICEF-a i kompanije UNIQLO. “Rad UNICEF-a u Srbiji je fokusiran i na jačanje sistema u okviru reformskog procesa u zemlji, i na modeliranje novih incijativa na terenu. Kompanija UNIQLO podržava obe strane našeg rada,“ rekao je gospodin Saint-Lot.
U Srbiji su stope ranog napuštanja školovanja visoke među romskom decom, decom ometenom u razvoju i decom koja žive u udaljenim seoskim oblastima. Neka deca iz ovih osetljivih grupa uopšte ne idu u školu.
“Prošle godine smo započeli program ‘Odeća za dečije osmehe’ koji je razvijen u saradnji sa teniserom Novakom Đokovićem koji je brend ambasador kompanije. Cilj mu je da obezbedi podršku za unapređenje obrazovanja dece. Planiramo da nastavimo sa ovim projektom i da ga proširemo, uključujući i ovde u Srbiji”, istakla je gospođa Eiko Sherba, zadužena za korporativnu društvenu odgovornost kompanije UNIQLO.
Projekat će u Srbiji doprineti blagovremenom otkrivanju dece i adolescenata u riziku od prevremenog napuštanja školovanja i pružanju efikasne podrške kroz primenu mera u okviru škole i zajednice; usvajanju novih mera za smanjenje stopa ranog napuštanja školovanja i njihovo formulisanje u okviru odabranih opština; kao i jačanju kapaciteta ključnih nacionalnih i lokalnih aktera koji će efikasno sprovoditi mere.
Razvoj i implementaciju mera za prevenciju osipanja, Ministarstvo ostvaruje u saradnji sa različitim partnerima, među kojima posebno mesto zauzima UNICEF. Podrška japanske kompanije UNIQLO zajedničkim nastojanjima Ministarstva i UNICEF-a značajno doprinosi ostvarenju našeg zajedničkog cilja da se osipanje iz obrazovanja smanji, naročito kada su u pitanju deca iz osetljivih grupa“, rekao je gospodin Fijuljanin.
Gospođa Ljiljana Radovanović Tošić, direktorka OŠ “Desanka Maksimović”, kaže: “ Škola je otvorena za decu tipičnog razvoja, za decu sa različitim vrstama problema i teškoća u ponašanju ili razvoju, i za darovite učenike. Škola je na dobrom glasu zato što smo kao prioritetnu oblast odredili profesionalni razvoj svih nas zaposlenih, što smo otvoreni za inovacije, prihvatanje i eksperimentisanje sa novim metodama, što smo se oduprli strahovima da su nam male plate, da smo uvek nezadovoljni, da je puno nasilja... i pokazali da ne mora da bude tako”.
Deca u riziku od ranog napuštanja školovanja će imati direktne koristi od ovog projekta, koji će imati pozitivne efekte i na roditelje, relevantne ustanove na nivou zajednice (škole, centri za socijalni rad, lokalne samouprave), organizacije civilnog društva i ključna ministarstva.
izvor: UNICEF Srbija