Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
30May2014

Ombudsman Saša Janković: Nezadovoljavajuće stanje ljudskih prava

Poštovanje ljudskih i manjinskih prava u Srbiji nije bilo zadovoljavajuće 2013. godine i čak je bilo tendencija smanjenja tih prava, kaže ombudsman Janković.
Zaštitnik građana Saša Janković je na sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i rodnu ravnopravnost polova, podneo izveštaj o radu svoje službe za prošlu godinu.
Zaštitniku građana prošle godine obratilo se 23.000 građana, a prihvaćeno je 4.705 optužnih predmeta zbog povrede 66 vrsta ljudskih prava, što je 18 odsto više nego 2012. godine. 
Najranjivije grupe građana i dalje su ekstremno siromašni, deca, žene, osobe sa invaliditetom, pripadnici nacionalnih manjina, osobe lišene slobode, izbegli i raseljeni, LGBT grupe, zagovornici ljudskih prava, kao i kritičari vlasti, uključujući novinare. 
Kao najveće prepreke i izazove ostvarivanju prava građana, naveo je neefikasno pravosuđe, premoć političke volje nad vladavinom prava, slabe institucije, "atrofiranu ekonomiju", nereformisanu administraciju, tabloidizaciju medija. 
"Ove godine tabloidizacija medija prerasla je u tabloidizaciju države, jer ciljeve i zadatke državni organi ne ostvaruju svojim radom, već plasiranjem informacija i dezinformacija u medijima, pa tako građani moraju da traže istinu na naslovnim stranama", ukazao je Janković i ocenio da je to pogubno i za bezbednost građana. 
On je kritikovao usvajanje izmena Zakona o budžetskom sistemu, čime je uvedena zabrana zapošljavanja u državnom sektoru do 2016. godine. 
Janković je istakao da su izmene tog zakona pogodile najosetljivije grupe građana i kao primer naveo da je za 11 dece s posebnim potrebama u jednoj opštini bilo agažovano pet asistenata. 
"Taj projekat je trajao pet godina i njega su finansirali donatori. Kada je prošao rok, lokalna samuprava je obezbedila sredstva kako bi se taj projekat nastavio, ali usledio je ovaj zakon i ti asistenti su ostali bez posla, a roditelji (te dece) bez potrebne pomoći", naveo je on. 
Upozorio je na smanjenje usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou i predložio jaču i bolju kontrolu. 
Govoreći o pravima nacionalnih manjina, on je rekao da su i dalje najugroženiji Romi, Albanci i Vlasi i ukazao na nepoštovanje prava na obrazovanje na nacionalnim jezicima. 
Janković je istakao da je prošle godine bilo i napretka, kao što je unapređivanje prava na zdravstvenu zaštitu i obezbeđivanje ličnih dokumenata pripadnicima nacionalnih manjina. 
Pohvalio je donošenje Konvencije o borbi protiv nasilja nad ženama i posebnih protokola na osnovu kojih je "olakšana kontrola da li je nasilje u porodici moglo da se spreči i ko je za njega odgovoran". 
Janković je naveo da je prošle godine u porodičnom nasilju u Srbiji ubijeno 40 žena. 
Predsednik Odbora Meho Omerović ocenio je da je izveštaj zaštitnika građana "rendgenski snimak društva" i naglasio da mu je žao što se za svaki njegov segment ne zakazuje posebna sednica. 
Članica Odbora i poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić rekla je da se što pre mora izmeniti Zakon o zaštitniku građana. 
"Taj zakon je povučen iz procedure 2012. godine i do danas nije vraćen, to je velika odgovornost i propust naše kuće (Skupštine), a da ne govorimo što se preporuke građana slabo poštuju", ocenila je Gordana Čomić.
Beta, B92
(foto: Beta)