Projekat: Istraživanje o zadovoljstvu porodičnim životom u Srbiji
04Jun2014

Predstavljanje rezultata istraživanja i aktivnosti škola na prevenciji rodno zasnovanog nasilja

U četvrtak 5. juna 2014. godine, UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja će predstaviti rezultate istraživanja i aktivnosti škola na prevenciji rodno zasnovanog nasilja.
O rezultatima istraživanja govoriće:
• dr Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
• Michel Saint-Lot, direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji
• prof. dr Daša Duhaček, direktorka Centra za studije roda i politike Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu
• Grupa učenika iz škole koja je učestvovala u istraživanju i koja realizuje preventivne aktivnosti u okviru rodne komponente programa „Škola bez nasilja“
Rezultati istraživanja ukazuju na stavove učenika osnovnih i srednjih škola u Srbiji, kao i njihovih nastavnika, o rodu i rodnim ulogama, seksualnom i rodno zasnovanom nasilju i zastupljenosti ovog oblika nasilja. Biće predstavljene i neke od aktivnosti koje se realizuju u školama, a čiji cilj je razvijanje osetljivosti za pitanja roda i smanjenje ovog oblika nasilja.
Istraživanje je realizovano u decembru 2013. godine u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a u saradnji sa Institutom za psihologiju Fakulteta za filozofiju i Centra za studije roda i politike Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Ovo istraživanje je sastavni deo zajedničkog programa Ujedinjenih nacija „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama” koji sprovode Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i UN Women, a finansira ga Fond Ujedinjenih nacija za zaustavljanje nasilja nad ženama.
Unicef, Srbija