Projekat: Ranjive grupe i reforma sektora bezbednosti u Srbiji: studija slučaja LGBT
05Jun2014

Predstavljeni rezultati istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u školama u Srbiji

UNICEF, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Centar za studije roda Fakulteta političkih nauka danas su predstavili rezultate istraživanja o stavovima, vrednostima, iskustvima i svesti o prisustvu, karakteristikama i posledicama rodno zasnovanog nasilja (RZN)1 među i nad učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Cilj je bio i da se ispitaju i predlože dobre prakse prevencije i intervencije u slučajevima istraživanih vrsta nasilja.
Istraživanje, sprovedeno u novembru i decembru 2013. godine, obuhvatilo je 11.656 dečaka i 10.708 devojčica, 721 nastavnika i 1816 nastavnica i 81 stručnih saradnika i saradnica u 50 osnovnih i srednjih škola u Srbiji. Prvi rezultati pokazuju rasprostranjene stavove kojima se rodno zasnovano nasilje pravda i podržava, većinom među dečacima. Dok izloženost rodno zasnovanog nasilja varira među dečacima i devojčicama u zavisnosti od oblika nasilja, istraživanje kroz odgovore onih koji prijavljuju RZN jasno pokazuje da dečaci češće čine RZN nad devojčicama, i nad drugim dečacima.
“Rodna ravnopravnost i prevencija rodno zasnovanog nasilja identifikovani su kao bitni segmenti u borbi protiv diskriminacije i prevencije nasilja. Kako bismo odgovorili na ovaj problem, koji do sada nije bio prioritet u obrazovnom sistemu, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF su pokrenuli inicijativu urodnjavanja programa „Škola bez nasilja“, rekao je Michel Saint-Lot, direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji.
„Pored sveobuhvatnog sistemskog pristupa ovoj temi, neophodno je kroz odgovarajuće edukacije povećati osetljivost profesionalaca koji rade u školi. To bi doprinelo prepoznavanju sopstvenih predrasuda jer svi mi odrasli u ovom procesu nosimo značajnu odgovornost i svojim primerom svakodnevno prenosimo deo vrednosti i stavova svojim učenicima te je važno da u svom radu primenjujemo principe rodne ravnopravnosti i jednakih šansi za sve“, rekao je ministar Verbić.
„Iako je reč o preliminarnom predstavljanju rezultata, ovo istraživanje je nedvosmisleno pokazalo i dokumentovalo da u osnovnim i srednjim školama u Srbiji postoji rodno zasnovano nasilje. Ukupno 69% učenika i učenica osnovnih škola i čak 74% učenika i učenica srednjih škola je odgovorilo da su najmanje jednom doživeli ili doživele bar jedan oblik rodno zasnovanog nasilja od početka školske 2013/14. godine“, naglasila je Daša Duhaček, direktorka Centra za studije roda i profesorka na Fakultetu političkih nauka.
Ono što ohrabruje jeste to da rezultati ovog istraživanja ukazuju i na potrebu i spremnost kako zaposlenih, tako i učenica i učenika da se o ovoj temi govori u školi. Ukupno 77% učenica i učenika u osnovnim školama izjavljuje da bi želele i želeli da se o ovim temama govori u školi, dok je u srednjim školama to izjavilo 69% učenika i učenica. Obuke na neku od ovih tema (rodne uloge, rodna ravnopravnost, rodno zasnovano nasilje) želelo bi da prođe 75% zaposlenih u osnovnim školama i 68% zaposlenih u srednjim školama.
Istraživanje je realizovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u saradnji sa UNICEF-om, Institutom za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Centrom za studije roda Fakulteta političkih nauka.
Ovo istraživanje je sastavni deo zajedničkog programa Ujedinjenih nacija „Integrisani odgovor na nasilje nad ženama” koji sprovode Dečiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF), Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i UN WOMEN, a finansira ga Fond Ujedinjenih nacija za zaustavljanje nasilja nad ženama.
Pedeset škola koje sprovode rodnu komponentu programa „Škola bez nasilja“ prošlo je, nakon istraživanja, obuke o rodu, rodnim ulogama i prevenciji i zaštiti dece od seksualnog i rodno zasnovanog naslja. Učenici i učenice osnovne škole „Milena Pavlović Barili“ predstavili su svoja iskustva i aktivnosti koje planiraju u prevenciji rodno zasnovanog nasilja u svojoj školi.
Pod rodno zasnovanim nasiljem podrazumevamo svako nasilje koje se vrši nad nekom osobom zbog njenog roda, pola ili seksualne orijentacije.
Ovde možete preuzeti prezentaciju: “Preliminarni rezultati istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u školama u Srbiji”.
Više slika ovde
Unicef, Srbija