Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
05Jun2014

Srpske opštine udružuju snage radi unapređenja inkluzije Roma

Predstavnici opština i gradova održali su radni sastanak u okviru projekta “Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma”, koji finansira Evropska unija, a sprovodi misija OEBS-a u Srbiji. Radni sastanak u Aranđelovcu, održan 15. i 16. maja, okupio je preko 50 predstavnika pilot opština odnosno gradova koji učestvuju u projektu. Načelnici opštinskih/gradskih uprava, romski koordinatori, urbanisti, kao i stručnjaci za pitanja stanovanja Roma, učestvovali su u dinamičnim i interaktivnim diskusijama i razmeni ideja o konkretnim aspektima projekta koji srpskim institucijama pomažu da putem poboljšanog pristupa osnovnim pravima, građanskom učešću, tržištu rada, obrazovanju, zdravstvu, adekvatnom stanovanju, te putem otvaranja novih radnih mesta, poboljšaju životne uslove Roma.
Prvi dan sastanka je bio posvećen stanovanju Roma kroz analizu romskih naselja u 20 pilot opština, sa naglaskom na razvoju i identifikaciji adekvatnih modela za poboljšanje stanovanja Roma. Rezultati mapiranja organizacija civilnog društva u 20 pilot opština projekta, kao i diskusija o aktuelnim dostignućima i planovima međuresornih mobilnih timova, predstavljeni su na panelima drugog dana.
Deo sastanka je bio posvećen i stvaranju Foruma za saradnju između ovih 20 opština i gradova, koji će omogućiti razmenu informacija i najboljih praksi. Ime Foruma “Patrin” je romska reč za list (trag) koji su Romi koristili kao znak za obeležavanje puta drugim putnicima. Slično ovome, pilot opštine i gradovi pružaju smernice i savete, istovremeno razmenjujući znanje i iskustvo.
Podržavši inicijativu, Luka Manunta, program menadžer Delegacije EU u Srbiji, naglasio je važnost saradnje na lokalnom nivou u cilju efikasnijeg rešavanja zajedničkih problema. On je rekao da se Delegacija EU raduje tome da sazna više o sličnim zajednicama praksi, i da će uspešni modeli razmene znanja biti podržani i u budućnosti. Naglašavajući važnost saradnje radi efikasnijeg rešavanja zajedničkih problema, Delegacija EU je podržala inicijativu za razvoj Foruma.
Kliknite da preuzmete studiju “Postojeći modeli za poboljšanje stanovanja Roma: : Socijalna i pristupačna stambena rešenja za Rome i osetljivo stanovništvo u Srbiji”.
evropa.gov.rs