Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
13Jun2014

Centar za istraživanje javnih politika predstavio rezultate studije „Romkinje i Romi i reforma sektora bezbednosti u Republici Srbiji“ u Nišu

Romkinje i Romi su, kao i ostali građani/ke Srbije suočeni sa pretnjama koje proizilaze iz nepovoljnog socio-ekonomskog položaja, ali su kao višestruko marginalizovana grupacija izloženi i drugim bezbednosnim pretnjama, što je posebno izraženo u sredinama kakva je Niš, rečeno je na konferenciji za štampu Centra za istraživanje javnih politika (www.publicpolicy.rs) iz Beograda i Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS u Srbiji koje je pomoglo izradu studije.

Uz lokaciju, na vrstu i intenzitet bezbednosnih pretnji s kojima se suočava romska populacija u velikoj meri utiče koje podgrupe romskog stanovništva o njemu govore – raseljena lica, starosedeoci i azilanti, žene. Tako su nedostatak ličnih dokumenata i iz njih izvedeni problemi karakteristični prvenstveno za izbeglice, interno raseljene i njihove potomke, dok žene navode nereagovanje zaposlenih u školama kada su ugrožena romska deca, i nasilje u porodici.

„Ovaj projekat predstavlja nastavak rada Centra za istraživanje javnih politika  na sagledavanju položaja društvenih i etničkih manjina iz ugla ljudske bezbednosti, koncepta šireg i dubljeg razumevanja bezbednosti, i u kontekstu „druge generacije reformi” sektora bezbednosti koja podrazumeva prihvatanje prakse poštovanja ljudskih prava, odnosno nediskriminacije, u svakodnevnoj praksi bezbednosnih struktura i senzibilitet za uvažavanje posebnih bezbednosnih potreba ranjivih grupa”, istakla je Svetlana Đurđević-Lukić, predsednica Centra.

Terensko istraživanje sprovedeno je u periodu od novembra 2013. do aprila 2014. godine u Nišu, Vranju, Bujanovcu, Kragujevcu, Subotici i beogradskoj opštini Zemun i obuhvatilo je diskusije i intervjue sa predstavnicima Romkinja i Roma, pripadnika policije, nevladinih organizacija i drugih relevantnih lokalnih aktera.

„U Nišu je nepovoljna bezbednosna situacija iz perspektive romskog stanovništva opisana dramatičnije nego u nekim drugim istraživanim sredinama, i to kao izloženost zastrašivanju koje svojim delovanjem proizvode i delovi sektora bezbednosti. Ovakva situacija pojačana je isključenošću niških Romkinja i Roma iz društvenog i političkog života grada, ali i postupanjem bezbednosnih struktura u ovom gradu, koje učesnici fokus grupa ocenjuju negativno. Socio-ekonomski problemi, prepoznati od većine ispitanika u ovom istraživanju kao najveća pretnja, u Nišu dolaze na drugo mesto”, izjavila je vodeća istraživačica na ovom projektu, Jelena Radoman.

Centar za istraživanje javnih politika je na osnovu predstavljenih nalaza formulisao preporuke za MUP i Ministarstvo odbrane, koje uključuju predloge za otklanjanje ili ublažavanje mogućnosti nekažnjivosti i protivzakonitog postupanja policijskih službenika, i uvođenje mera radi povećavanja broja Romkinja i Roma u sistemima obrazovanja i obuke MUP i Ministarstva odbrane, koje bi vodile i njihovom većem zapošljavanju u ovim institucijama.

„Kao i u ostalim istraživanim sredinama, utisak je da bi se poverenje Romkinja i Roma u policiju i ostale institucije grada Niša povećalo ukoliko bi više pripadnika romske nacionalnosti radilo u njima. Isto važi i za republičke institucije, posebno policiju i Vojsku Srbije, ali je glavna prepreka tome mala prolaznost na vojnim i policijskim školama kandidata iz romske populacije”, istakla je Marina Tadić, istraživačica Centra za istraživanje javnih politika.

Romkinje i Romi dvojako ocenjuju rad policije i očekivanja od nje – neutralno ili negativno. Među neutralnim ocenama je opažanje da policija formalno obavlja svoje dužnosti, ali da se tu završavaju sposobnosti i mogućnosti policijske službe, koja kasnije ne dovode do epiloga u vidu rešavanja konkretnih problema romske populacije. Negativna opažanja se kreću od toga da je policija represivno oruđe većinskog naroda (Niš), preko toga da je i sama izvor kriminalnih radnji i ponaša se „brutalno“ (Niš, Kragujevac), do toga da je korumpirana i neefikasna služba (Niš, Kragujevac) koja se ponaša izrazito diskriminatorski prema pripadnicima romske manjine (Niš, Kragujevac, Bujanovac, Vranje). Ipak, uprkos nepostojanju velikih očekivanja da policija reaguje nepristrasno i efikasno, većina ispitanih pripadnika/ca romske zajednice se izjasnila da bi se u slučaju bezbednosne pretnje ipak obratili policiji. Pripadnici romske manjine znatno povoljnije ocenjuju Vojsku Srbije iako nemaju gotovo nikakvog neposrednog iskustva sa njom.

Pdf saopštenja možete preuzeti ovde.

Izveštaj Media centra iz Niša možete pogledati ovde 

Ovde se nalaze izveštaji objavljeni na Gradskom portalu Niš, NTV i u Narodnim novinama iz Niša.

Prilog produkcije Romaworld o prezentaciji u Nišu