Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
20Jun2014

Ambasada SAD obeležava Svetski dan izbeglica

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je obeležila Svetski dan izbeglica uručivši dohodovnu pomoć porodicama izbeglih i raseljenih u Vojvodini. Na svečanosti održanoj 20. juna pod pokroviteljstvom pokrajinske vlade Vojvodine, zvaničnici Ambasade su uručili ugovore o pomoći za šest porodica izbeglih i raseljnih u Vojvodini. Delegacija je zatim posetila jednu korisnicu pomoći u njenom domu, i saznala kako ona koristi pomoć.
Ove aktivnosti su deo projekta Vlade SAD "Pomoć raseljnim i izbeglim da se integrišu u Srbiji". Projekat integracije je namenjen pojedinačnim korisnicima kod kojih će pomoć za dohodovne aktivnosti napraviti razliku između života u siromaštvu i uspešne integracije. Projekat pomaže licima koja su možda već dobila pomoć za stambeno zbrinjavanje ili drugu vrstu pomoći, ali kojima je još uvek potreban podstrek da bi se potpuno uspešno uklopili u zajednice u kojima žive. Takođe, projekat integracije pruža i besplatnu pravnu pomoć izbeglicama i raseljnim licima koji treba da reše imovinska prava i prava u vezi sa privatizacijom bivših državnih preduzeća na Kosovu, ili treba da nabave lična i ostala dokumenta u vezi sa prethodnim zaposlenjem na Kosovu.
Ovaj projekat u iznosu od 600,000 dolara finansira Biro za Populaciju, izbeglice i migracije Stejt Departmenta, a implementira ga Katolička služba za pomoć - predstavništvo u Beogradu u partnerstvu sa Balkanskim centrom za migracije i Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije.
Ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu