Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
01Jul2014

Saopštenje za javnost tematskog Odbora za stanovanje ''SKRUG"

Prenosimo tekst Saopštenja za javnost tematskog odbora za Stanovanje SKRUG-a, objavljenog 26. juna 2014. povodom  poplava koje su nedavno zadesile Srbiju:
“Povodom poplava koje su zadesile Srbiju u maju ove godine, u kojima su  izgubljeni  ljudski životi  i u kojima su mnogi građani  pretrpeli velike materijalne gubitke,  želimo  da podsetimo javnost na stambene probleme sa kojima se suočavaju naši sugrađani romske nacionalnosti, a koje njihova domaćinstva  često  stavljaju u  visok rizik od poplava.
Postoji značajna razlika u uslovima stanovanja izmedju Roma i opšte populacije u Srbiji. Prema  istraživanju  iz 2002.  čak 43% romskih naselja su pretežno nehigijenska. Ova naselja su često podignuta spontano  i na lokacijama koja nisu predviđena za gradnju, stambeni objekti su često neuslovni i građeni od improvizanog materijala ili ćerpića i blata. Romska naselja u procentu koji je znatno viši u odnosu na većinsku populaciju nemaju adekvatnu komunalnu infrastrukturu – kanalizacionu mrežu, regulisane i asfaltirane ulice i prateće komunalne sadržaje. Činjenica da više od polovine romskih naselja u Srbiji postoji već 70 godina, a da njihovo postojanje  često još uvek  nije  ozvaničeno  uključivanjem  u  lokalne  urbanističke  planove  čime  su  ova  naselja isključena iz planskog razvoja – svedoče da na ovom planu postoji sistemska diskriminacija romska populacije. Iz gorenavedenih razloga domaćinstva romske nacionalnosti su često manje bezbedni domovi, što posebno dolazi do izražaja u  rizičnim  situacijama kao  što  su nedavne poplave, ali  i u situacijama zemljotresa, požara  i drugih katastrofa.
Ovim saopštenjem želimo  još jednom da  ukažemo  na  to  da  se  mnogi  Romi  u  Srbiji  i  dаlје  suоčаvајu  sa ekstremnim siromaštvom i diskriminacijom na polju stanovanja i nakon što je naša država preuzela obavezu da efikasno i brzo poboljša njihove uslove života  usvajajući  niz  zakona  i  nacionalnih  i međunarodnih  strateških dokumenata. U duhu solidarnosti koju su građani Srbije pokazali suočeni sa prirodnom katastrofom želimo da  podsetimo javnost da naše društvo u celini  ne može da napreduje ukoliko deo naših sugrađana  ostaje zarobljen na marginama društva.  Tražimo da država uloži značajnije napore  da ispuni  odgovornost koju je preuzela, obezbedi Romima pristup svim osnovnim ljudskim i građanskim pravima i osigura ujednačeniji životni standard za sve građane bez obzira na etničku pripadnost. Sa tim ciljem tražimo da država i lokalne vlasti omoguće da svi Romi pogođeni poplavama ostvare pravo na odštetu i pomoć u rekonstrukciji postojećih ili izgradnji novih kuća, odnosno da:
- da metodologija procene potreba i podnošenje  zahteva ne  isključi porodice  koje  imaju poteškoće da podnesu zahtev za odštetu (usled zdravstvenih problema, nepismenosti, siromaštva),
-  da opštinske komisije za procenu štete uključe u svoj rad predstavnike romskih naselja koji bi im pomogli da obuhvate naselja u celini i stignu do kuća svih građana koji su pretpreli štetu od poplava,
-  da  nadoknada štete ne bude uslovljena kvalitetom izgradnje objekta ili legalnim statusom samog objekta ili naselja.
Odbor za stanovanje Stalne konferencije romskih udruženja građana (SKRUG), 26. jun 2014.”
Izvor: SKRUG