Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
02Jul2014

Nagrada za integraciju Roma 2014

Da li vaša organizacija radi na projektima podrške Roma? Da li imate uspešan projekat na koji ste ponosni i koji je doneo stvarne promene? Evropska komisija raspisala je konkurs za dodelu nagrade za integraciju Roma namenjenu organizacijama civilnog društva posvećenim integraciji romskih zajednica širom Zapadnog Balkana i Turske.
'Vlade Zapadnog Balkana i Turske moraju da ulože više napora kako bi smanjile socijalni i ekonomski jaz između romske populacije i većinskih zajednica. Stoga je uloga organizacija civilnog društva ključna u povezivanju ljudskih potreba sa politikama države".
Dodeljivanjem nagrade za integraciju Roma Evropska komisija želi da nagradi organizacije civilnog društva za posvećenost integraciji romskih zajednica širom Zapadnog Balkana i Turske, te da istakne najbolje prakse i ideje.
Da bi pobedio, projekat treba da ponudi originalni pristup, kao i sveobuhvatna, održiva rešenja za prevazilaženje postojećeg društvenog jaza između većinskih zajednica i romske populacije. Mogu učestvovati projekti koji su finansirani iz EU ili nekih drugih fondova, kao i oni koji još nemaju finansijska sredstva.
Pravo da prijave projekat imaju organizacije civilnog društva iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Bivše jugoslovenske Republike Makedonije, Turske i sa Kosova.
Biće izabran i nagrađen sa 14,000 evra po jedan projekat iz svake države učesnice. Pobednici, kao i drugo i trećeplasirani, biće pozvani u studijsku posetu Briselu. 
Kako se prijaviti?
Prijavu možete podneti na jedan od sledećih načina:
·e-poštom - molimo pošaljite svoju prijavu u prilogu (Word dokument ili OpenOffice Writer format) na: ELARG-Award-Roma@ec.europa.eu
·poštom - molimo da uputite pošiljku na:
European Commission
DG Enlargement
'Award for Roma Integration'
Rue de la Loi 15,
1049 Brussels, Belgium
Rok za podnošenje prijava je 6. avgust 2014. (18:00 sati po briselskom, srednjoevropskom vremenu, za elektronske prijave ili preporučene pošiljke).
Prijave neće biti vraćene učesnicima konkursa. Ukoliko prijavu šaljete poštom, molimo vas da zadržite i jedan primerak za sebe.
Pročitajte ovaj tekst na:
·Albanskom
·Bosanskom
·Crnogorskom
·Makedonskom
·Romskom
·Turskom
(na fotografiji: Kristijan Danielson, generalni direktor za proširenje, Evropska komisija)
europa.rs