Projekat: Unapređivanje prevencije, zaštite i integracije žrtava trgovine ljudima
12Jun2014

Zaštita brazilske dece od svih oblika dečijeg rada pred početak Svetskog prvenstva u fudbalu

Danas počinje Svetsko prvenstvo u fudbalu koje se igra u Brazilu. Svetsko prvenstvo treba da bude prijatno, sigurno i zabavno vreme za sve fanove – podjednako i za decu i za odrasle. Takođe, danas obeležavamo još jedan važan i relevantan datum, Svetski dan borbe protiv dečijeg rada. Koja je veza između ove dve stvari?
Dečiji rad je kršenje prava deteta i može da izloži decu drugim oblicima kršenja dečijih prava, poput fizičkog i psihološkog nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja. Iako deci i adolescentima mlađim od 16 godina nije dozvoljeno da rade u Brazilu, oko 3 miliona brazilskih dečaka i devojčica, uzrasta od 10 do 17 godina, žrtve su radne eksploatacije.
Dečiji rad se ponekad ne smatra ozbiljnim kršenjem prava deteta u Brazilu. Ipak, dečiji rad je oblik eksploatacije dece koji je bio najčešće registrovan od strane SOS linije Sekretarijata za ljudska prava brazilske Vlade za vreme održavanja dva velika događaja u 2013. godini u Brazilu.
Dakle, briga o zaštiti brazilske dece i adolescenata od dečijeg rada tokom Svetskog prvenstva je i opravdana i neophodna, posebno kada je reč o zaštiti dece koja već pripadaju ranjivim grupama, kao što su devojčice koje su zaposlene kao posluga, dečaci koji su regrutovani radi trgovine drogom, kao i deca afričkog porekla i domorodačka deca.
Imajući u vidu da će škole biti zatvorene za vreme trajanja Svetskog prvenstva, brazilska deca mogu biti podložnija različitim oblicima dečijeg rada, kojih ima mnogo. Neke od najgorih oblika uključuju korišćenje dece radi seksualne eksploatacije, pornografije, prisilnog rada i svih oblika rada koji mogu da naškode bezbednosti, zdravlju ili moralnim vrednostima dece.
Brazil je ojačao sistem zaštite dece, odnosno ojačao je mehanizame sprečavanja i reagovanja na sve oblike nasilja i eksploatacije dece - uključujući dečijeg rada – i to podizanjem svesti javnosti, mobilisanjem policije i pravosuđa da deluje protiv kriminalnih mreža, jačanjem specijalizovanih usluga i nedavnim usvajanjem novog zakona koji kvalifikuje seksualnu eksploataciju dece i adolescenata, kao gnusni zločin.
Nedavno je načinjen i dodatni napor kada su Vlada Brazila, UNICEF i partneri pokrenuli kampanju pozivajući korisnike pametnih telefona da preuzmu aplikaciju „Proteja Brasil“, koja omogućava, pomoću nekoliko dodira, momentalno prijavljivanje slučajeva zlostavljanja, nasilja ili eksploatacije dece, uključujući i rad dece.
Koristeći „Proteja Brasil“ aplikaciju, svedoci kao i žrtve eksploatacije dece mogu lokalnim vlastima prijaviti vreme, mesto i okolnosti pod kojim se dogodila eksploatacije dece, i to telefonom ili lično. Izveštaj izaziva reakcije nadležnih službi za zaštitu dece.
Pored toga što je alatka za prijavljivanje, aplikacija "Proteja Brazil“ takođe podiže svest i razumevanje o različitim oblicima nasilja nad decom, uključujući i definicije dečijeg rada, diskriminacije i seksualnog nasilja. Aplikacija se može preuzeti sa Google Play-u i Apple Store-a, a dostupna je na engleskom španskom i portugalskom jeziku.
Danas je početak Svetskog prvenstva u fudbalu. Zajedno možemo da učinimo i da bude početak kraja svih oblika dečijeg rada, tako da Svetsko prvenstvo može biti prijatno, sigurno i zabavno vreme za sve fanove - i decu i odrasle podjednako.
Gari Stahl, direktor kancelarije UNICEF-a u Brazilu
UNICEF, Srbija