Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
23Jun2014

Održana radionica „ Ekonomsko osnaživanje Roma“ i 26. Međunarodni komitet Dekade inkluzije Roma u Podgorici

Radionica „Ekonomsko osnaživanje Roma“ održana je u Podgorici od 17-18. juna. Na radionici su predstavljeni neki od projekata koji se tiču ekonomskog osnaživanja Roma u zemljama članicama Dekade. Nakon ove radionice, od 18-19. juna  održan je 26. Međunarodni komitet Dekade inkluzije Roma.
Sastanku su prisustvovale sve zemlje članice Dekade osim Rumunije.
Održana radionica „ Ekonomsko osnaživanje Roma“ i  26. Međunarodni komitet Dekade inkluzije Roma u PodgoriciDr Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, prezentovao je Izveštaj o napretku Dekade za 2013. godinu. Razgovaralo se  o procesu monitoringa i evaluacije politika usmerenih prema Romima, radnim grupama po resornim  ministarstvima za sprovođenje pojedinačnih oblasti iz AP za sprovođenje Strategije za unapređenje položaja Roma u Republici Srbiji i rodnoj perspektivi Dekade. Posebna pažnja na ovom skupu bila je posvećena nastavku Dekade inkluzije Roma.
Na sastanku je izvrešena redovna primopredaja Dekade inkluzije Roma između Crne Gore koje je do sada predsedavala i Bosne i Hercegovine koja će predsedavati narednih godinu dana. Bosna i Hercegovina je predstavila plan predsedavanja Dekadom inkluzije Roma.
ljudskaprava.gov.rs