Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
04Jul2014

Održan upravni odbor IPA 2011 projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji“

U Kancelariji za ljudska i manjinska prava 4. jula 2014. godine održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji“.
Đanfranko Deramo, lider projektnog tima, članovima upravnog odbora je predstavio dosadašnje aktivnosti projektnog tima i plan sprovođenja preostalih planiranih aktivnosti.
Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, je istakla da je zadovoljna rezultatima koji su postignuti u prethodnom periodu sprovođenja projekta. Ona je pri tom naročito naglasila značaj podrške projektnog tima prilikom angažovanja eksperata koji su unapredili tekst Akcionog plana za sprovođenje Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, a sam proces njegove izrade je bio transparentan i participativan. Akcionim planom su jasno definisane mere, rokovi, nosioci odgovornosti i sredstva za realizaciju mera, kao i planiran mehanizam kontrole nad implementacijom aktivnosti.
Održan upravni odbor IPA 2011 projekta „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji“Predstavnica Delegacije Evropske unije, je uz napomenu da je izveštaj projektnog tima za prethodni period usvojen, izrazila zadovoljstvo sprovedenim aktivnostima. Pri tom su naročito istaknuti rezultati ostvareni u jedinicama lokalne samouprave u kojima je projekat sprovođen, ali i aktivnosti obuke namenjene policijskim službenicima/ama. Saradnja ostvarena sa Ministarstvom unutrašnjih poslova tom prilikom je prepoznata kao dobra praksa koju treba primeniti prilikom sprovođenja drugih projekata.
Paunović je ističe da je  širenje mreže onih koji mogu samostalno da primenjuju usvojene sadržaje u lokalnoj zajednici,  preduslov za stvaranje tolerantnijeg društva.
Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti, je irazila posebno zadovoljstvo sprovedenim aktivnostima usmerenim ka uspostavljanju čvršće saradnje Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i medija u Srbiji.
IPA 2011 „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Srbiji“ je dvogodišnji projekat čiji su korisnici  Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti. Projekat finansira Evropska unija.
ljudskaprava.gov.rs