Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
07Jul2014

Novi saziv Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma

Vlada Republike Srbije imenovala nove članove Saveta za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma
U Savet za unapređenje položaja Roma i sprovođenje Dekade uključivanja Roma imenovana su sledeća lica:
1. za predsednika:
- Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
2. za zamenika:
- Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava
3. za potpredsednike: 
- Zoran Lazić, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  - Sektor za rad
- Branka Gajić,  pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  - Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu
- Suzana Paunović, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava
4. za članove: 
- Ljiljana Džuver, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja  - Sektor za zapošljavanje 
- Zorica Lončar Kasalica, general policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova
- Tatjana Zeljković Babić, samostalni savetnik, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave
- Mirjana Knežević, posebni savetnik ministra, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
- Uglješa Mrdić, savetnik, Ministarstvo pravde
- Dragan Mirković, načelnik Odeljenja za ruralni razvoj, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
- Dragan Djorđević, Ministarstvo zdravlja
- Mirjana Filipović, državni sekretar, Ministarstvo rudarstva i energetike
- Aleksandra Djorđević, savetnica, Ministarstvo kulture i informisanja
- Nenad Borovčanin, državni sekretar, Ministarstvo omladine i sporta
- Vera Radoičić Savatović, samostalni savetik, Ministarsvo finansija
- Ema Kraktus, savetnik Ministarstvo privrede
- Rozalija Ilić, Romski informativni centar
- Miroslav Milanović, Koalicija romskih nevladinih organizacija i udruženja „Anglunipe – Napredak“
- Osman Balić, Stalna konferenicja romskih udruženja građana – Liga Roma
- Vera Kurtić, Romska ženska mreža
ljudskaprava.gov.rs