Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
24Jun2014

Sastanak sa predstavnikom Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a

Sastanak sa predstavnikom Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović sastala se sa predstavnikom Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a Vilijamom Romansom. Paunović je upoznala predstavnika Visokog komesara o aktivnostima Kancelarije za ljudska i manjinska prava u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Razgovaralo se i o nizu značajnih pitanja koja se tiču položaja i uloge nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i o ulozi Kancelarije za ljudska i manjinska prava u izmena i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina.  
Sastanak sa predstavnikom Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a U okviru svoje posete Beogradu predstavnik Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a  je održao niz sastanaka sa predstavnicima republičkih organa, javnih ustanova, kao i drugim relevantnim institucijama, u vezi sa pitanjima koja se tiču prava nacionalnih manjina u Republici Srbiji.
ljudskaprava.gov.rs