Projekat: Procena efikasnosti mehanizama za uključivanje Roma i Romkinja
11Jul2014

Konferencija o monitoringu transparentnosti rada manjinskih samouprava

Predstavnici Kancelarije za ljudska i manjinska prava učestvovali su na konferenciji Monitoring transparentnosti rada manjinskih samouprava i unapređenje normativnog položaja nacionalnih manjina, koju je 9. jula 2014. godine u Novom Sadu organizovao Centar za regionalizam. Konferenciji su prisustvovali predstavnici republičkih, pokrajinskih i lokalnih organa vlasti, diplomatskog kora, nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i međunarodnih i nevladinih organizacija.
U uvodnom delu učesnicima su se obratili Aleksandar Popov, direktor Centra ze regionalizam koji je realizovao projekat monitoringa transparentnosti rada nacionalnih saveta uz finansijsku podršku Fondacije za otvoreno društvo i u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, Ana Tomanova Makanova, potpredsednica Skupštine AP Vojvodine, Meho Omerović, predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine, Ivan Bošnjak, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Robert Sepi, zamenik Zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina, Jadranka Jelinčić, direktorka Fondacije za otvoreno društvo i Goran Bašić u ime Mreže za interkulturalnost.
U nastavku konferencije predstavljeni su rezultati monitoringa transparentnosti u radu nacionalnih saveta bugarske, mađarske, romske, rumunske i slovačke nacionalne manjine, koji je sprovela ekspertska grupa Centra za regionalizam, kao i preporuke čije sprovođenje može doprineti uspostavljanju standarda za transparentnost u radu svih nacionalnih saveta. Predstavnici nacionalnih saveta romske, slovačke, bugarske i rumunske nacionalne manjine govorili su o primerima dobre prakse u radu nacionalnih saveta.
Drugi deo konferencije bio je posvećen diskusiji o unapređenju normativnog statusa nacionalnih manjina. Miroslav Keveždi iz Centra za razvoj civilnog društva govorio je o kulturnoj raznolikosti i interkulturalnosti, Marijana Pajvančić, profesorka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu o potrebi promene ustavnog okvira u cilju unapređenja zakonskih normi koje regulišu prava nacionalnih manjina, dok je Goran Bašić iz Centra za istraživanje etniciteta govorio o potrebi decentralizacije nacionalnih saveta u cilju potpunog ostvarivanja prava na kulturnu autonomiju.
ljudskaprava.gov.rs