Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
03Jul2014

U susret novoj Strategiji za unapređivanje položaja Roma

U Palati Srbija, dana 3. jula 2014. godine Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo – Beograd organizovala je konsultativne sastanke u cilju izrade Polazne studije za novu Strategiju za unapređivanje položaja Roma.
Konsultativnom sastanku u Beogradu prisustvovali su predstavniici relevantnih državnih i pokrajinskih institucija i organa.
Poseban sastanak organizovan je i sa organizacijama civilnog društva, koje se aktivno bave pitanjima unapređivanja položaja i statusa Roma u Republici Srbiji.
Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska, dr Suzana Paunović je istakla da je rad na Polaznoj studiji prilika da se izvrši uvid u stepen i uspešnost  implementacije mera aktuelne Strategije za unapređivanje položaja Roma i stvore bolji preduslovi za izradu nove Strategije, koja treba da bude usaglašena sa Strategijom Evropa 2020.
U susret novoj  Strategiji za unapređivanje položaja Roma Nova Strategija za unapređivanje položaja Roma mora imati jasno definisane mere i aktivnosti, ali i odgovornosti državnih organa i institucija za sprovođenje mera iz njihove nadležnosti, naglasila je Paunović.
 Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava  je najavila da će u okviru konsultativnog procesa, tokom jula meseca biti organizovani sastanci u Požarevcu, Vranju, Leskovcu, Šapcu i Novom Sadu sa relevantnim akterima na lokalnom nivou, sa ciljem da se razgovara o potrebama jedinica lokalne samouprave i steknu bolji uvidi u sve aspekte sprovođenja politika koje mogu da doprinesu unapređenju položaja Roma u Srbiji.
Paunović je dodala da Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva planira TAIEX misiju, kao jednu od aktivnosti u procesu izrade Polazne studije, a kao priliku da se čuju pozitivna iskustva zemlje članice Evropske unije u procesu inkluzije Roma i ista posluže u izradi  Strategije za unapređivanje položaja Roma.
Dragoljub Acković, zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava je istakao potrebu da sve institucije, organizacije, kao i pojedinci moraju imati razvijenu svest o neophodnosti uključivanja i aktivnog učešća u ovaj proces.
U susret novoj  Strategiji za unapređivanje položaja Roma Nevena Petrušić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti je pohvalila proces izrade Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije, kojim je koordinirala Kancelarija za ljudska i manjinska prava i izrazila nadu da će i proces izrade Polazne studije, a time i nove Strategije za unapređivanje položaja Roma biti vođen na isti način. 
Petrušić je podsetila i na višestruko diskriminisane unutar romske zajednice, čiji se status mora imati u vidu prilikom procesa planiranja.
Nakon uvodnog obraćanja otvorena je diskusija sa ciljem razmene konstruktivnih  predloga za izradu Polazne studije.
ljudskaprava.gov.rs