Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
24Jul2014

Nova strategija za unapređivanje položaja Roma mora biti usklađena sa Strategijom Evropa 2020

Konsultativni  sastanak o Polaznoj studiji za novu Strategiju za unapređivanje položaja  Roma u Republici Srbiji usklađenu sa Strategijom Evropa 2020, održan je u  Šapcu, dana 24. jula 2014. godine.
Sastanak je organizovan na inicijativu Kancelarije za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo - Beograd.
Učešće na sastanku uzeli su  relevantni akteri na lokalnom nivou, koji se bave pitanjima inkluzije Roma iz Grada Šapca, Grada Valjeva, Grada Loznice i opštine Koceljeva.
Predstavnik Tima za izradu Polazne studije je sve učesnike upoznao sa osnovama Polazne studije i ciljevima, nakon čega je usledila diskusija o važnim pitanjima za inkluziju Roma iz perspektive potreba i iskustava navedenih jedinica lokalne samouprave .
Konsultativni sastanak u Šapcu za izradu Polazne studije za novu Strategiju za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji usklađenu sa Strategijom Evropa 2020 Član ekspertskog Tima za izradu Polazne studije je ukazao da su prikupljene  analize  u državama Evropske unije  u kojima se Strategija  Evropa 2020 primenjuje vrlo  korisne i da je ideja za izradu Polazne studije upravo usaglašavanje novog strateškog dokumenta sa Strategijom Evropa 2020.
Predstavnici jednica lokalne samouprave su govorili i o specifičnim potrebama i problemima u svojim jedinicama lokalne samouprave, ali i o primerima dobre prakse kada je u pitanju integracija Roma.
ljudskaprava.gov.rs