Projekat: Romkinje i Romi u Srbiji: Koliko se osećaju bezbedni?
24Jul2014

Kako do nove Strategije za unapređivanje položaja Roma u Srbiji 

U velikoj sali Gradske uprave dana 23. jula 2014. godine Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije, u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo - Beograd organizovala je konsultativni sastanak o osnovama Polazne studije za novu Strategiju za unapređivanje položaja Roma u Republici Srbiji usklađenu sa Strategijom Evropa 2020.
Učešće na sastanku uzeli su relevantni predstavnici Grada Požarevca, Grada Smedereva, opština Veliko Gradište i Petrovca na Mlavi, kao i lokalnih udruženja građana i regionalne razvojne agencije.  
Predstavnik Tima angažovanog za izradu Polazne studije govorio je o cilju Polazne studije, metodologiji rada i dosadašnjim procesima, nakon čega su prisutni su diskutovali o pitanjima vezanim za inkluziju Roma iz perspektive potreba i iskustava navedenih jedinica lokalne samouprave.
Razgovarano je o načinima da se obezbedi bolja usklađenost između nacionalnih strateških dokumenata i lokalnih akcionih planova za inkluziju Roma, odnosno kako da se postavljeni ciljevi na nacionalnom nivou bolje implementiraju na lokalu uvažavajući specifičnosti svake lokalne zajednice. Takođe su prisutni iznosili primere dobre prakse iz svojih gradova i opština koji bi se eventualno mogli implementirati i u drugim sredinama.
U proces izrade Polazne studije za novi strateški dokument uključeni su svi relevantni akteri koji se bave pitanjima inkluzije Roma u okviru konsultativnih sastanaka koji su organizovani sa državnim i pokrajinskim institucijama i organima, nezavisnim institucijama, organizacijama civilnog društva, a do kraja jula meseca nastaviće se diskusije sa relevantnim predstavnicima lokalnih samouprava.
ljudskaprava.gov.rs